Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/62393
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Аналіз способів технологічного забезпечення регламентованих показників якості функціональних поверхонь
Authors Ткачук, А.А.
Дахнюк, О.П.
Keywords технологічне забезпечення
технологическое обеспечение
technological support
деталі машин
детали машин
machine parts
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/62393
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Ткачук, А.А. Аналіз способів технологічного забезпечення регламентованих показників якості функціональних поверхонь [Текст] / А.А. Ткачук, О.П. Дахнюк // Сучасні технології у промисловому виробництві : матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фак-ту техн. систем та енергоефективних технологій, м. Суми, 18–21 квітня 2017р.: у 2-х ч. / Ред.кол.: О.Г. Гусак, В.Г. Євтухов. - Суми : СумДУ, 2017. - Ч.1. - С. 90-91.
Abstract Надійність і довговічність деталей залежать від їх експлуатаційних властивостей, таких як зносостійкість, контактна жорсткість, корозійна стійкість, тощо. Експлуатаційні властивості забезпечуються показниками якості деталей, що характеризують геометричну форму, якість поверхневого шару і об’ємні властивості деталей. Розробка способів забезпечення необхідних показників якості деталей машин є одним з основних напрямків розвитку технології машинобудування.
Appears in Collections: Наукові видання (ТеСЕТ)

Views

France France
682
Germany Germany
114
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
1364
United Kingdom United Kingdom
342
United States United States
115
Unknown Country Unknown Country
7

Downloads

China China
1
France France
1
Germany Germany
2
Ukraine Ukraine
91
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
2

Files

File Size Format Downloads
Tkachuk_analiz.pdf 266,1 kB Adobe PDF 98

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.