Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/62410
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Карбохромування у порошковій суміші при одночасному насиченні вуглецем і хромом
Authors Міняйло, А.М.
Власова, А.С.
Dehula, Andrii Ivanovych  
Keywords карбохромування
карбохромирование
деталі машина
детали машин
machine parts
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/62410
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Міняйло, А.М. Карбохромування у порошковій суміші при одночасному насиченні вуглецем і хромом [Текст] / А.М. Міняйло, А.С. Власова, А.І. Дегула // Сучасні технології у промисловому виробництві : матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фак-ту техн. систем та енергоефективних технологій, м. Суми, 18–21 квітня 2017р.: у 2-х ч. / Ред.кол.: О.Г. Гусак, В.Г. Євтухов. - Суми : СумДУ, 2017. - Ч.1. - С. 104.
Abstract Одним з найбільш ефективних методів поверхневого зміцнення металів і сплавів є хіміко-термічна обробка (ХТО). Однак традиційні процеси ХТО (цементація, нітроцементація та азотування) не завжди задовольняють сучасним вимогам, що пред'являються до деталей машин і інструменту. Це обумовлює інтерес до процесів формування дифузійних покриттів на основі карбідів [1].
Appears in Collections: Наукові видання (ТеСЕТ)

Views

Germany Germany
2
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
198
United Kingdom United Kingdom
440
United States United States
880
Unknown Country Unknown Country
17

Downloads

China China
1
Germany Germany
878
Ukraine Ukraine
176
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
2

Files

File Size Format Downloads
Minayilo_karbohromuvannay.pdf 214,07 kB Adobe PDF 1059

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.