Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/62488
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Кількісне оцінювання ефективності монетарного регулювання у сприянні підвищенню конкурентоспроможності банківської системи України
Authors Жулінська, К.М.
Keywords ефективність монетарної політики
эффективность монетарной политики
monetary policy effectiveness
стабільність національної валюти
стабильность национальной валюты
national currency stability
стабільність банківської системи
стабильность банковской системы
banking system stability
Type Conference Papers
Date of Issue 2011
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/62488
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Жулінська, К.М. Кількісне оцінювання ефективності монетарного регулювання у сприянні підвищенню конкурентоспроможності банківської системи України [Текст] / К.М. Жулінська // Міжнародна банківська конкуренція : теорія і практика : збірник тез доповідей за матеріалами Шостої міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2011 р.). Т.2 / Голов. ред. А.О. Єпіфанов. - Суми : УАБС НБУ, 2011. – С. 46-47.
Abstract Грошово-кредитна політика як засіб переважно ринкового впливу на перебіг економічних процесів формує умови для економічного зрос- тання країни, необхідним підґрунтям якого є стабільність національ- ної валюти та банківської системи в Україні. Останнє значною мірою залежить від ефективності функціонування грошово-кредитного меха- нізму. Одним із базисів ефективного монетарного регулювання є до- віра до діяльності Національного банку України (НБУ), метою якого є досягнення стабільності цін, валютного курсу та банківської системи. Вважаємо, що вищенаведене є фундаментальним питанням у форму- ванні конкурентоспроможності банківської системи, сприяючи збіль- шенню ресурсної бази банків, доступності та активізації кредитування, особливо довгострокового характеру.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Czechia Czechia
1
France France
1
Germany Germany
28
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
597
United Kingdom United Kingdom
652
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
22

Downloads

China China
1
France France
1
Germany Germany
3
Ukraine Ukraine
1303
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
9

Files

File Size Format Downloads
Zhulynska_monetary_policy_effectiveness.pdf 386,71 kB Adobe PDF 1319

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.