Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/62628
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Правове регулювання націоналізації банківських установ в Україні у 1917-1920 рр.
Authors Tkachenko, Anatolii Oleksandrovych
Keywords правове регулювання
правовое регулирование
legal regulation
націоналізація банків
национализация банков
nationalization of banks
Type Conference Papers
Date of Issue 2005
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/62628
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Ткаченко, А.О. Правове регулювання націоналізації банківських установ в Україні у 1917-1920 рр. [Текст] / А.О. Ткаченко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник тез доповідей VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції (10-11 листопада 2005 р.) / ДВНЗ "УАБС НБУ". – Суми : УАБС НБУ, 2005. – С. 87–88.
Abstract У досліджуваний період на території України існувало декілька державно- політичних режимів, кожний з яких значну увагу приділяв функціонуванню банківських установ і правовому регулюванню банківської діяльності. Проте у ідеологів державно-політичних режимів було принципово різним бачення місця і ролі банків. Особливе місце належить періоду радянської державності, оскільки у цей час відбулися системні зміни у банківському секторі, зумовлені послідовною роботою по згортанню зазначеного виду діяльності як такого.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

France France
2
Germany Germany
36
Greece Greece
3204
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
480
United Kingdom United Kingdom
2135
United States United States
535
Unknown Country Unknown Country
12

Downloads

China China
2
Germany Germany
39
Ukraine Ukraine
322
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
3

Files

File Size Format Downloads
Tkachenko_legal_regulation.pdf 328,74 kB Adobe PDF 368

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.