Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/62702
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Застосування експертних систем для підвищення ефективності внутрішнього контролю підприємств
Other Titles Application of expert systems to improve internal control companies
Authors Yarovenko, Hanna Mykolaivna  
Yarovenko, Ganna Mykolaivna
Keywords внутрішній контроль
internal control
експертна система
expert system
фреймово-продукційна модель
frames-productional model
база знань
knowledge base
Type Conference Papers
Date of Issue 2007
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/62702
Publisher Одеський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі
License
Citation Яровенко, Г.М. Застосування експертних систем для підвищення ефективності внутрішнього контролю підприємств [Текст] / Г.М. Яровенко // Інноваційні технології в науці, підготовці та перепідготовці фахівців: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (17-18 травня 2007 р.). - Одеса: ОІФ УДУЕФ, 2007. - С. 126-130.
Abstract В сучасних умовах становлення ринкової економіки перед кожним суб’єктом господарювання постають задачі підвищення ефективності управління, забезпечення надійного, стійкого розвитку та високого рівня конкурентоспроможності. Одним із важливих інструментів, що забезпечують створення сприятливих умов, є впровадження прогресивних технологій в систему управління, які базуються на застосуванні економіко-математичних методів і автоматизованих інформаційних систем (АІС).
To increase the effectiveness of internal control in enterprises proposed introduction of an expert system. Made comparison of expert systems with conventional automated systems. A generalized structure of an expert system of internal control and, as an example, frames-productive model subsystem control accounting and reporting control correspondence.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Germany Germany
44
Greece Greece
3972
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
595
United Kingdom United Kingdom
1984
United States United States
1322
Unknown Country Unknown Country
7940

Downloads

China China
4
France France
3969
Germany Germany
47
Netherlands Netherlands
1
Poland Poland
1
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
3970
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
8

Files

File Size Format Downloads
Yarovenko_knowledge_base.pdf 160,89 kB Adobe PDF 8002

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.