Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/62763
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Зарубіжна література
Authors Kalantaievska, Hanna Pavlivna
Keywords зарубіжна література
літературний процес
історичний екскурс
зарубежная литература
литературный процесс
исторический экскурс
world literature
literary process
historical excursion
Type Learning Object
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/62763
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Калантаєвська, Г.П. Зарубіжна література [Текст]: конспект лекцій із дисципліни "Зарубіжна література" для студ. спец. 061 "Журналістика" денної, заочної та дистанційної форм навчання / Г. П. Калантаєвська. - Суми: СумДУ, 2017. - 234 с.
Abstract Курс зарубіжної літератури для студентів журналістських спеціальностей є одним із основних у процесі підготовки ерудованого, всебічно розвиненого фахівця, компетентного у царині європейської і світової історії і культури, здатного орієнтуватись у гуманітарному просторі сучасного цивілізаційного руху. Він охоплює найважливіші періоди становленні розвитку літератури Європи, починаючи від античності і закінчуючи белетристикою початку ХХ століття у Франції, Німеччині, Великобританії та інших країнах.
Appears in Collections: Навчальні та наукові видання видавництва СумДУ

Views

France France
1
Germany Germany
111
Italy Italy
2
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
6128
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
5
Unknown Country Unknown Country
38

Downloads

China China
1
Czech Republic Czech Republic
3
Finland Finland
1
France France
704
Germany Germany
667
Netherlands Netherlands
1
Poland Poland
1
Russia Russia
684
Slovakia Slovakia
1
Ukraine Ukraine
6131
United Kingdom United Kingdom
2
United States United States
4
Unknown Country Unknown Country
106

Files

File Size Format Downloads
Kalantaievska_zarubizhna.pdf 1,29 MB Adobe PDF 8306

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.