Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/62768
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Нормативно-правові засади забезпечення якості медичної допомоги в Україні
Authors Smiianova, Olha Ivanivna  
Руденко, Л.А.
Smiianov, Yevhen Vladyslavovych  
Keywords якість медичної допомоги
качество медицинской помощи
quality of medical care
jakość opieki medycznej
управління
управление
management
zarządzanie
постійне оновлення
непрерывное обновление
continuous upgrading
ciągłe ulepszanie
внутрішній контроль
внутренний контроль
internal control
kontrola wewnętrzna
стандартизація
стандартизация
standardization
standaryzacja
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/62768
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Сміянова, О.І. Нормативно-правові засади забезпечення якості медичної допомоги в Україні [Текст] / О.І. Сміянова, Л.А. Руденко, Є.В. Сміянов// Здоров'я людини: теорія і практика : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю Медичного інституту Сумського державного університету, м. Суми 17–19 жовтня 2011 р. / За заг. ред. О.О. Єжової. - Суми : СумДУ, 2017. - С. 24-26.
Abstract The article deals with the reasons for the necessity of scientific developments of regulatory support of the quality management of medical care in Ukraine.
W artykule przedstawiono przyczyny konieczności naukowego rozwoju wsparcia regulacyjnego w zakresie zarządzania jakością opieki medycznej na Ukrainie.
Питання якості медичної допомоги (ЯМД) посідає важливе місце в європейській політиці ВООЗ, що відображено в її глобальній стратегії «Здоров’я для всіх». Одним з головних завдань стратегії є якість медичного обслуговування та наявність відповідної технології, у переконанні, що всі країни-члени повинні мати відповідні структури та механізми. Забезпечення якості при наданні медичної допомоги (МД) у більшості країн розглядається як основа національної політики в сфері охорони здоров’я (ОЗ).
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

France France
1
Germany Germany
13
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
207
United Kingdom United Kingdom
698
United States United States
464
Unknown Country Unknown Country
10

Downloads

China China
1
Germany Germany
1394
Ukraine Ukraine
1396
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
14

Files

File Size Format Downloads
Smiianova_Rudenko_Smiianov.pdf 1,13 MB Adobe PDF 2807

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.