Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63029
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Принципи матеріального забезпечення працівників ОВС
Authors Поліщук, М.С.
Keywords матеріальне забезпечення
материальное обеспечение
material support
принципи матеріального забезпечення
принципы материального обеспечения
principles of material support
органи внутрішніх справ
органы внутренних дел
bodies of internal affairs
Type Article
Date of Issue 2007
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63029
Publisher Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
License
Citation Поліщук, М.С. Принципи матеріального забезпечення працівників ОВС [Текст] / М.С. Поліщук // Актуальні проблеми права: теорія і практика : збірник наукових праць / Східноукраїнський національний університет їм. В. Даля. – Луганськ, 2007. - № 8. - С. 132.
Abstract Як і будь-яка інша діяльність, яка регулюється правом, матеріальне забезпечення працівників ОВС має базуватись на системі певних принципів, розгляду яких і присвячено це дослідження, завданнями якого є: визначення поняття та системи принципів матеріального забезпечення працівників ОВС; характеристика їх окремих видів; визначення загальних ознак принципів матеріального забезпечення працівників ОВС. Однак передувати цьому, на нашу думку, повинно з’ясування загальнотеоретичних засад таких категорій, як «принципи права» та «принципи соціального забезпечення».
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Germany Germany
30
Ukraine Ukraine
135
Unknown Country Unknown Country
13

Downloads

China China
1
Germany Germany
33
Ukraine Ukraine
90
Unknown Country Unknown Country
6

Files

File Size Format Downloads
Polishchuk_material_support.pdf 380,27 kB Adobe PDF 130

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.