Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63066
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Дослідження шкідливого впливу іонізуючого випромінювання на організм людини
Authors Орлов, Б.О.
Григоренко, Д.І.
Ablieieva, Iryna Yuriivna  
ORCID http://orcid.org/0000-0002-2333-0024
Keywords випромінювання
излучение
radiation
шкідливий вплив
вредное воздействие
harmful effect
дослідження
исследование
research
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63066
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Орлов, Б.О. Дослідження шкідливого впливу іонізуючого випромінювання на організм людини [Текст] / Б.О. Орлов, Д.І. Григоренко, І. Ю. Аблєєва // Сучасні технології у промисловому виробництві : матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фак-ту техн. систем та енергоефективних технологій, м. Суми, 18–21 квітня 2017р.: у 2-х ч. / Ред.кол.: О.Г. Гусак, В.Г. Євтухов. – Суми : СумДУ, 2017. – Ч.2. – С. 117.
Abstract Джерела випромінювання мають місце в різних галузях виробництва: промисловості, сільському господарстві, медицині, атомній енергетиці. Ризик випромінювання виникає також при роботі на рентгенівських установках, з радіоактивними ізотопами, при дефектоскопії металів, контролі якості зварних з’єднань, під час роботи на комп’ютерах тощо. Випромінювання поділяється на: іонізуюче, ультрафіолетове, електромагнітне і лазерне. Іонізуючим є будь-який вид випромінювання, взаємодія якого із середовищем спричиняє виникнення електричних зарядів різних знаків.
Appears in Collections: Наукові видання (ТеСЕТ)

Views

Canada Canada
1
Germany Germany
841229
Greece Greece
1
Ireland Ireland
62718
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
2738
Singapore Singapore
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
64914776
United Kingdom United Kingdom
3954075
United States United States
199605093
Unknown Country Unknown Country
7902670

Downloads

China China
322423
Germany Germany
44248672
India India
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1
Ukraine Ukraine
267
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
277283305
Unknown Country Unknown Country
6

Files

File Size Format Downloads
Orlov_vyprominiuvannia.pdf 200,38 kB Adobe PDF 321854677

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.