Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63100
Title: Оптимізація роботи сушильно-абсорбційного відділення цеху виробництва сірчаної кислоти
Authors: Гончаренко, О.М.
Mykhailovskyi, Yakiv Emanuilovych
Keywords: сірчана кислота
серная кислота
sulfuric acid
хімічне виробництво
химическое производство
chemical production
оптимізація роботи
оптимизация работы
optimization of work
Issue Year: 2017
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Гончаренко, О.М. Оптимізація роботи сушильно-абсорбційного відділення цеху виробництва сірчаної кислоти [Текст] / О.М. Гончаренко, Я.Е. Михайловський // Сучасні технології у промисловому виробництві : матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фак-ту техн. систем та енергоефективних технологій, м. Суми, 18–21 квітня 2017р.: у 2-х ч. / Ред.кол.: О.Г. Гусак, В.Г. Євтухов. – Суми : СумДУ, 2017. – Ч.2. – С. 92.
Abstract: З моменту виникнення та до теперішнього часу йде постійне зростання потреб людства в продукції хімічних виробництв, і зокрема сірчаної кислоти. Сірчана кислота є одним з основних компонентів при виробництві широкого спектру мінеральних добрив, синтетичних волокон, промислової вибухівки, синтетичних барвників, автомобільних акумуляторів та в багатьох інших галузях народного господарства. Тому зменшення витрат на виробництво сірчаної кислоти та збільшення виробничих потужностей у відповідності до потреб ринку є важливою задачею, вирішення якої дозволить позитивно вплинути на економічний розвиток багатьох галузей людської діяльності.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63100
Type: Conference Papers
Appears in Collections:Наукові видання (ТеСЕТ)

Views
Other8
Germany2
United Kingdom1
Ukraine4
United States14
Downloads
Other3
China1
Germany2


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Honcharenko_sirchana_kyslota.pdf199.6 kBAdobe PDF6Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.