Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63114
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Деякі методологічні аспекти щодо визначення сутності амортизації та зносу основних засобів
Other Titles Some methodological aspects about defining the essence of amortization and depreciation of capital assets
Authors Skorba, Oleh Anatoliiovych  
Skorba, Oleg Anatoliiovych
Keywords основні засоби
знос
амортизація
fixed assets
depreciation
amortization
Type Conference Papers
Date of Issue 2012
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63114
Publisher Наука і студія
License
Citation Скорба, О.А. Деякі методологічні аспекти щодо визначення сутності амортизації та зносу основних засобів [Текст] / О.А. Скорба // Актуальні проблеми сучасної науки – 2012: матеріали VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції (07-15 червня 2012 р.). - Премишль: Наука і студія, 2012. - Ч. 6. С. - 24-28.
Abstract Дослідження теоретичних положень і практичних аспектів організації обліку основних засобів, дозволили встановити ряд нерозв’язаних проблем, які гальмують процес управління виробництвом і зменшують ефективність експлуатації основних засобів, а саме: відсутність порядку і методики обліку морального зносу в нормах амортизації, нарахування амортизації основних засобів, що знаходяться на консервації, правильність визначення оптимального амортизаційного періоду, вибір найкращого методу нарахування амортизації, облік формування джерел фінансування капітальних вкладень тощо.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Germany Germany
895
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
410
United Kingdom United Kingdom
3542
United States United States
449
Unknown Country Unknown Country
15

Downloads

Germany Germany
2
Japan Japan
452
Ukraine Ukraine
5316
United Kingdom United Kingdom
2
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
11

Files

File Size Format Downloads
Skorba_amortization1.pdf 290,97 kB Adobe PDF 5784

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.