Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63187
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Особливості викладання курсу інформатики в економічному вузі
Other Titles Peculiarities of computer science course teaching in economic institute
Особенности преподавания курса информатики в экономическом вузе
Authors Yatsenko, Valerii Valeriiovych  
Keywords інформатика
информатика
informatics
викладання інформатики
преподавание информатики
teaching computer science
Інтернет
Интернет
Internet
Type Conference Papers
Date of Issue 2000
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63187
Publisher Львівський національній університет ім. І. Франка
License
Citation Яценко, В.В. Особливості викладання курсу інформатики в економічному вузі [Текст] / В.В. Яценко // Формування нової парадигми економічної освіти в Україні : матеріали міжнародної науково-методичної конференції (19-20 жовтня 2000 р.). – Львів : ЛНУ, 2000. – С. 111–113.
Abstract Розроблена методична система навчання інформатики дає змогу сформувати у студентів високу інформаційну культуру, закласти грунтовні знання сучасних інформаційних технологій, створити вже на перших курсах передумови для широкого використання засобів комп'ютерної техніки у процесі вивчення базових і прикладних фахових дисциплін, а також у своєї майбутній професійний діяльності.
Разработанная методическая система обучения информатике позволяет сформировать у студентов высокую информационную культуру, заложить фундаментальные знания современных информационных технологий, создать уже на первых курсах предпосылки для широкого использования средств компьютерной техники в процессе изучения базовых и прикладных специальных дисциплин, а также в будущей профессиональный деятельности.
The creating methodological system of computer science training course allows students to form a highly informative culture, to put a fundamental knowledge in modern information technology to create in the institute first course preconditions for the widespread use of computer technology in the process of basic and applied professional disciplines, and in future careers.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Germany Germany
28
Ukraine Ukraine
210
Unknown Country Unknown Country
12

Downloads

China China
2
Germany Germany
31
Ukraine Ukraine
45
Unknown Country Unknown Country
2

Files

File Size Format Downloads
Yacenko_informatics.pdf 188,56 kB Adobe PDF 80

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.