Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63255
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Вивчення рівня забруднення атмосферного повітря методами біоіндикації
Authors Хижняк, Т.О.
Shevchenko, Serhii Mykolaiovych
Keywords атмосферне повітря
атмосферный воздух
atmospheric air
біоіндикація
биоиндикация
bioindication
забруднення довкілля
загрязнение окружающей среды
pollution of the environment
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63255
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Хижняк, Т.О. Вивчення рівня забруднення атмосферного повітря методами біоіндикації [Текст] / Т.О. Хижняк, С.М. Шевченко // Сучасні технології у промисловому виробництві : матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фак-ту техн. систем та енергоефективних технологій, м. Суми, 18–21 квітня 2017р.: у 2-х ч. / Ред.кол.: О.Г. Гусак, В.Г. Євтухов. – Суми : СумДУ, 2017. – Ч.2. – С. 138.
Abstract Однією із глобальних проблем сучасності є проблема забрудненості довкілля, у тому числі атмосферного повітря. Ця проблема з кожним роком загострюється, оскільки посилюється антропогенний вплив на навколишнє середовище, і тому потрібно здійснювати постійний моніторинг за станом довкілля та давати йому екологічну оцінку. Ступінь чистоти повітря можна визначити багатьма методами, але більшість з них дуже складні або дорогі.
Appears in Collections: Наукові видання (ТеСЕТ)

Views

Germany Germany
2
Romania Romania
1
Ukraine Ukraine
118
United States United States
9
Unknown Country Unknown Country
16

Downloads

China China
2
Germany Germany
2
Ukraine Ukraine
119
Unknown Country Unknown Country
7

Files

File Size Format Downloads
Khyzhniak_zabrudnennia.pdf 228,61 kB Adobe PDF 130

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.