Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63269
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Використання функції прибутку в контексті формалізації технології здійснення банківської діяльності
Other Titles Profit function in the context of the banking tecnology's formalization
Authors Buriak, Anna Volodymyrivna  
Keywords прибуток
прибыль
profit
банківська діяльність
банковская деятельность
banking activity
Type Conference Papers
Date of Issue 2012
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63269
Publisher Дніпропетровський університет ім. А. Нобеля
License
Citation Буряк, А.В. Використання функції прибутку в контексті формалізації технології здійснення банківської діяльності [Текст] / А.В. Буряк // Розвиток фінансового менеджменту та реформування фінансової системи в умовах хаотично структурованої економіки : збірник тез доповідей II науково-практичної конференції молодих вчених і студентів (28 березня 2012 р.). – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет ім. А. Нобеля, 2012. – С. 197-199.
Abstract Забезпечення ефективності банківської діяльності є однією з актуальних проблем сучасного розвитку банківського бізнесу. У свою чергу ідентифікація резервів підвищення фактичного рівня ефективності вимагає застосування економіко-математичного інструментарію, серед якого широкого поширення набув апарат виробничих функцій. Зокрема, функція прибутку, як частковий випадок виробничої функції, дозволяє дослідити поведінку банку на ринку з точки зору ефективності управлінських рішень. Серед проблем, пов’язаних з використанням виробничих функцій, ключове місце належить відбору векторів незалежних змінних, що надасть змогу пояснити основні зв’язки та закономірності здійснення банківської діяльності.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Germany Germany
16
Netherlands Netherlands
1079
Ukraine Ukraine
246
United Kingdom United Kingdom
2158
United States United States
802
Unknown Country Unknown Country
13

Downloads

China China
1
Germany Germany
2
Ukraine Ukraine
188
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
2

Files

File Size Format Downloads
Buriak_prybutok.pdf 188,25 kB Adobe PDF 195

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.