Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63321
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Застосування найкращих доступних технологій та методів керування на підприємствах України
Authors Скнаря, О.О.
Laznenko, Dmytro Oleksiiovych
Keywords промислове підприємство
промышленное предприятие
industrial enterprise
метод керування
метод управления
control method
контроль забруднень
контроль загрязнений
pollution control
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63321
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Скнаря, О.О. Застосування найкращих доступних технологій та методів керування на підприємствах України [Текст] / О.О. Скнаря, Д.О. Лазненко // Сучасні технології у промисловому виробництві : матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фак-ту техн. систем та енергоефективних технологій, м. Суми, 18–21 квітня 2017р.: у 2-х ч. / Ред.кол.: О.Г. Гусак, В.Г. Євтухов. – Суми : СумДУ, 2017. – Ч.2. – С. 143.
Abstract Запровадження на промислових підприємствах підходів комплексного запобігання і контролю забруднень (КЗКЗ) є одним з пріоритетних завдань України. В основі КЗКЗ є запровадження найкращих доступних технологій та методів керування (НДТМ) на технологічному устаткуванні, що здійснює найбільше навантаження на довкілля. Сьогодні єдиним документом, що регламентує обов’язковість застосування НДТМ є «Інструкція про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян – підприємців», яка затверджена Наказом Мінприроди України від 09.03.2006 N 108.
Appears in Collections: Наукові видання (ТеСЕТ)

Views

Czechia Czechia
1605
Germany Germany
2
Greece Greece
1
Ireland Ireland
10082
Lithuania Lithuania
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
206
United Kingdom United Kingdom
459
United States United States
7789
Unknown Country Unknown Country
14

Downloads

China China
2
Germany Germany
2
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
207
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
3

Files

File Size Format Downloads
Sknaria_zastosuvannia.pdf 199,78 kB Adobe PDF 217

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.