Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63339
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Зниження навантаження на довкілля вищими навчальними закладами
Authors Щербак, А.І.
Laznenko, Dmytro Oleksiiovych
Keywords парниковий газ
greenhouse gas
навколишнє середовище
окружающая среда
environment
моніторинг
мониторинг
monitoring
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63339
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Щербак, А.І. Зниження навантаження на довкілля вищими навчальними закладами [Текст] / А.І. Щербак, Д.О. Лазненко // Сучасні технології у промисловому виробництві : матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фак-ту техн. систем та енергоефективних технологій, м. Суми, 18–21 квітня 2017р.: у 2-х ч. / Ред.кол.: О.Г. Гусак, В.Г. Євтухов. – Суми : СумДУ, 2017. – Ч.2. – С. 146.
Abstract Вищі навчальні заклади (ВНЗ) відіграють важливу роль в формуванні екологічної свідомості та освіченості суспільства. При цьому самі ВНЗ також здійснюють певне навантаження на довкілля. Хоча величина антропогенного навантаження ВНЗ на навколишнє середовище значно менша за промисловий сектор, цьому питанню повинно приділятися особлива увага. Неможливо готувати осіб, які будуть приймати на своєму робочому місці управлінські рішення з урахуванням принципів концепції сталого розвитку, якщо ВНЗ не демонструє це на власному прикладі. Яскравими прикладами в цьому напрямі може бути системна діяльність в напрямі зниження викидів парникових газів. Така діяльність є добровільною, вимагає розуміння загальних підходів і методології та певних витрат ресурсів.
Appears in Collections: Наукові видання (ТеСЕТ)

Views

France France
1
Germany Germany
2
Ukraine Ukraine
110
Unknown Country Unknown Country
11

Downloads

China China
1
Germany Germany
2
Ukraine Ukraine
64
Unknown Country Unknown Country
4

Files

File Size Format Downloads
Shcherbak_znyzhennia.pdf 199,35 kB Adobe PDF 71

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.