Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63361
Title: Комплексний підхід до вирішення проблеми утилізації нафтових шламів
Authors: Ablieieva, Iryna Yuriivna
Pliatsuk, Leonid Dmytrovych 
Москаленко, Д.Ю.
Keywords: утилізація нафтофих шламів
утилизация нефтяных шламов
utilization of petroleum slimes
нафтопереробка
нефтепереработка
refining
біохімічне знешкодження
биохимическое обезвреживание
biochemical neutralization
Issue Year: 2017
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Аблєєва, І.Ю. Комплексний підхід до вирішення проблеми утилізації нафтових шламів [Текст] / І.Ю. Аблєєва, Л.Д. Пляцук, Д.Ю. Москаленко // Сучасні технології у промисловому виробництві : матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фак-ту техн. систем та енергоефективних технологій, м. Суми, 18–21 квітня 2017 р.: у 2-х ч. / Ред.кол.: О.Г. Гусак, В.Г. Євтухов. – Суми : СумДУ, 2017. – Ч.2. – С. 150-151.
Abstract: Проблема впливу підприємств нафтогазової промисловості на стан атмосферного повітря, поверхневих та підземних вод, ґрунтово-рослинного покриву не втрачає актуальності і на сьогодні. Нафтова промисловість в силу специфіки своєї діяльності є потенційно небезпечною для довкілля. Це обумовлено токсичністю вуглеводнів, що видобуваються із супутніх їм речовин, та відносяться до 3–4 класів небезпеки.Мета роботи полягає у підвищенні рівня екологічної безпеки територій за рахунок впровадження раціональної комплексної системи поводження з відходами нафтопереробки.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63361
Type: Conference Papers
Appears in Collections:Наукові видання (ТеСЕТ)

Views
Other13
Germany1
Downloads
Other7
China1
Germany2


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Ablieieva_utylizatsiia.pdf267.37 kBAdobe PDF10Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.