Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63393
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Дослідження і оптимізація режимів роботи міських очисних споруд м. Шостка
Authors Костенко, В.А.
Solianyk, Valerii Oleksandrovych
ORCID
Keywords очисні споруди
очистные сооружения
sewage treatment facilitie
реконструкція аеротенка
реконструкция аэротенка
aerotank reconstruction
оптимізація режимів роботи
оптимизация режимов работы
optimization of work modes
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63393
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Костенко, В.А. Дослідження і оптимізація режимів роботи міських очисних споруд м. Шостка [Текст] / В.А. Костенко, В.О. Соляник // Сучасні технології у промисловому виробництві : матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фак-ту техн. систем та енергоефективних технологій, м. Суми, 18–21 квітня 2017р.: у 2-х ч. / Ред.кол.: О.Г. Гусак, В.Г. Євтухов. – Суми : СумДУ, 2017. – Ч.2. – С. 152-153.
Abstract Одне із завдань захисту водного середовища пов'язане з очищенням від сполук фосфору, які обумовлюють евтрофікацію поверхневих водойм, що в значній мірі визначає екологічну ситуацію в р. Шостка. Робота очисних споруд в м. Шостка заснована на застосуванні традиційної біотехнології, дає низьке вилучення фосфатів (до 20-30%) і не забезпечує ефективного видалення нітратів, що утворюються в ході нітрифікації. В результаті нормативи скидання азоту і фосфору не виконуються. Найбільш гостро стоїть проблема забезпечення нормативів по скиданню фосфору.
Appears in Collections: Наукові видання (ТеСЕТ)

Views

China China
2
Germany Germany
2
Greece Greece
1
Ireland Ireland
13142
Japan Japan
1
Lithuania Lithuania
1
Singapore Singapore
1113551
Ukraine Ukraine
347238
United Kingdom United Kingdom
58686
United States United States
3876185
Unknown Country Unknown Country
116459

Downloads

China China
1
Germany Germany
2
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
347238
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
58687
Unknown Country Unknown Country
5

Files

File Size Format Downloads
Kostenko_ochysni_sporudy.pdf 298,32 kB Adobe PDF 405935

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.