Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63437
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Аналіз банківської практики з оцінки кредитоспроможності позичальника
Other Titles Analisis of Banking Practices in Credit Suisse
Authors Карбівничий, І.В.
Keywords кредитоспроможність
банківська практика
банковская практика
banking practice
кредитоспособность
solvency
Type Conference Papers
Date of Issue 2011
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63437
Publisher
License
Citation Карбівничий, І.В. Аналіз банківської практики з оцінки кредитоспроможності позичальника [Текст] / І.В. Карбівничий // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник тез доповідей ХIV Всеукраїнської науково-практичної конференції (27–28 жовтня 2011 р.): у 2 т. – Суми: УАБС НБУ, 2011. – Т. 1. – С. 44-46.
Abstract Невід’ємною частиною механізму формування та реалізації кре- дитної політики банку є визначення критеріїв оцінювання кредито- спроможності його потенційних позичальників, на основі яких має формуватися методика визначення класу надійності позичальника. Від- сутність науково-обґрунтованих методів оцінки кредитоспроможності позичальника та ризику неповернення кредитів, а також відсутність спеціалістів, компетентних у підготовці та прийнятті рішень про мож- ливість й умови кредитування, можуть бути причиною погіршення якос- ті кредитного портфеля, що, у свою чергу, призводить до погіршення фінансового стану чи навіть банкрутства банку.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Germany Germany
13
Greece Greece
1085
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
246
United Kingdom United Kingdom
542
United States United States
271
Unknown Country Unknown Country
10

Downloads

China China
2
Germany Germany
3
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
2172
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1086
Unknown Country Unknown Country
4

Files

File Size Format Downloads
Karbivnychyi_banking_practice1.pdf 243,23 kB Adobe PDF 3269

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.