Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63502
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Інституційне середовище господарського контролю
Other Titles Institutional Environment Of Business Control
Authors Бутинець, Т.А.
Keywords інституційне середовище
институциональная среда
institutional environment
Type Conference Papers
Date of Issue 2011
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63502
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Бутинець, Т.А. Інституційне середовище господарського контролю [Текст] / Т.А. Бутинець // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник тез доповідей ХIV Всеукраїнської науково-практичної конференції (27–28 жовтня 2011 р.) : у 2-х т. – Суми : УАБС НБУ, 2011. – Т. 1. – С. 41-43.
Abstract Чинники інституційного середовища відрізняються значною різ- номанітністю. Відмінності в структурі систем контролю спочатку були виявлені на міждержавному рівні, що не випадково, оскільки кожна кра- їна характеризується власною унікальною сукупністю інституційних, культурних і політичних чинників. Ідентифікація та вивчення цих ві- дмінностей стали основою численних досліджень, в яких порівню- ються національні моделі контролю.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Germany Germany
12
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
158
United Kingdom United Kingdom
698
United States United States
1395
Unknown Country Unknown Country
8

Downloads

China China
2
Germany Germany
3
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
115
United Kingdom United Kingdom
1

Files

File Size Format Downloads
Butynets_institutional_environment.pdf 1,23 MB Adobe PDF 122

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.