Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63574
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Особливості професійної діяльності при роботі у системі «людина-компʾютер»
Authors Ostapenko, Yurii Oleksandrovych
Keywords професійно-прикладна фізична підготовка
профессионально-прикладная физическая подготовка
professional-applied physical preparation
система "людина - комп'ютер"
система "человек - компьютер"
system "man-computer"
фізіологічні наслідки
физиологические последствия
physiological effects
Type Conference Papers
Date of Issue 2011
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63574
Publisher Класичний приватний університет
License
Citation Остапенко, Ю.О. Особливості професійної діяльності при роботі у системі "людина-комп’ютер" [Текст] / Ю.О. Остапенко // Актуальні проблеми фізичного виховання, реабілітації, спорту та туризму: збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 жовтня 2011 року). - Запоріжжя : КПУ, 2011. - С. 117-118.
Abstract Вступ. Сучасні тенденції розвитку суспільства полягають у широкому впровадженні в усі сфери життя сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій, масовому підключенні до всесвітньої мережі Інтернет, використанні інформаційно-комунікаційних технологій у навчально- виховному процесі. Трудова діяльність користувачів комп’ютерів суттєво впливає на їх психофізіологічні можливості, характеризується значними статичними навантаженнями, недостатньою руховою активністю, напруженнями сенсорного апарату, вищих нервових центрів, які забезпечують функції уваги, мислення, регуляції рухів. Відбувається значне інформаційне навантаження
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Germany Germany
19
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
329
United Kingdom United Kingdom
733
United States United States
1468
Unknown Country Unknown Country
16

Downloads

China China
3
Germany Germany
3
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
1464
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
3

Files

File Size Format Downloads
Ostapekno_physiological_effects.pdf 211,9 kB Adobe PDF 1476

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.