Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63758
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Методика розрахунку та напрями використання рівноважного реального ефективного обмінного курсу
Other Titles Method of calculation and direction of using the equilibrium real effective exchange rate
Authors Savchenko, Taras Hryhorovych  
Keywords валютний курс
валютный курс
exchange rate
валютна політика
валютная политика
monetary policy
рівновага платіжного балансу
равновесие платежного баланса
balance of payments balance
Type Conference Papers
Date of Issue 2012
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63758
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Савченко, Т.Г. Методика розрахунку та напрями використання рівноважного реального ефективного обмінного курсу [Текст] / Т. Г. Савченко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник тез доповідей ХV Всеукраїнської науково–практичної конференції (8-9 листопада 2012 р.). – Суми : УАБС НБУ, 2012. – C. 183–185.
Abstract Вплив інструментів валютної політики Національного банку України на рівновагу платіжного балансу здійснюється переважно через валютний курс. Тобто за допомогою своїх інструментів Національний банк України прямо чи опосередковано впливає на динаміку валютного курсу, яка, у свою чергу, визначає економічну поведінку суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Операції останніх формують статті платіжного балансу держави, зокрема, впливають на їх збалансованість та стабільність динаміки. Таким чином, оцінка НБУ економічної обґрунтованості поточної динаміки валютного курсу визначатиме порядок застосування регулятором своїх інструментів для її коригування. Враховуючи зазначене вище, актуалізується завдання розробки методичних підходів до визначення орієнтирів формування валютного курсу.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

France France
1
Germany Germany
2
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
241
Ukraine Ukraine
103
United Kingdom United Kingdom
482
United States United States
121
Unknown Country Unknown Country
12

Downloads

China China
2
France France
1
Germany Germany
2
Ukraine Ukraine
86
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
10

Files

File Size Format Downloads
Savchenko_obminnyi_kurs.pdf 109,08 kB Adobe PDF 103

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.