Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63762
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Педагогічні умови формування здоров'язбережувальної компетентності майбутніх вчителів хімії
Authors Кочерга, Є.В.
Keywords здоров'язбережувальна компетентність
здоровьесберегающая компетентность
Health-saving competence
Zdrowie-zachowując kompetencji
педагогічний стан
педагогическое состояние
pedagogical condition
pedagogiczne warunki
майбутній учитель хімії
будущий учитель химии
future chemistry teacher
przyszłi nauczyciele chemii
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63762
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Кочерга, Є.В. Педагогічні умови формування здоров'язбережувальної компетентності майбутніх вчителів хімії [Текст] / Є.В. Кочерга // Здоров'я людини: теорія і практика : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю Медичного інституту Сумського державного університету, м. Суми 17–19 жовтня 2011 р. / За заг. ред. О.О. Єжової. - Суми : СумДУ, 2017. - С. 144-149.
Abstract The article outlines the main pedagogical conditions of formation of healthsaving competence of future chemistry teachers, which play a special role in the professional training process. They are organizational-pedagogical, psychologicalpedagogical and methodical conditions
W artykule przedstawiono główne pedagogiczne warunki powstawania zdrowie-zachowując kompetencji przyszłi nauczyciele chemii, które odgrywają szczególną rolę w procesie szkolenia zawodowego. Są to warunki organizacyjnopedagogiczne, psychologiczne-pedagogiczne i metodyczne.
Здоров’я є найбільшою людською цінністю. Але, на жаль, у більшості випадків воно починає цінуватися вже тоді, коли втрачене. Тому, головною задачею педагогів є навчати підростаюче покоління цінувати здоров’я та вміти його берегти та зміцнювати. А для цього самі педагоги повинні здійснювати здоров’язбережувальну професійну діяльність, вести здоровий спосіб життя та бути прикладом для своїх вихованців. Адже, за словами Джеймса Болдуїна, діти майже ніколи не слухаються дорослих, але старанно їх наслідують.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

France France
1
Germany Germany
2
Italy Italy
1
Ukraine Ukraine
484
United Kingdom United Kingdom
1566
United States United States
1043
Unknown Country Unknown Country
32

Downloads

China China
3
Germany Germany
2
Ukraine Ukraine
485
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
42

Files

File Size Format Downloads
Kocherha_zdoroviazberezhuvalna_kompetentnist.pdf 1,74 MB Adobe PDF 534

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.