Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63782
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Актуальні проблеми правового регулювання кредитно-банківських відносин в Україні у 1917-1918 рр.
Authors Tkachenko, Anatolii Oleksandrovych
Keywords кредитно-банківські відносини
кредитно-банковские отношения
legal regulation of banking
правове регулювання кредитно-банківських відносин
правовое регулирование кредитно-банковских отношений
Type Conference Papers
Date of Issue 2011
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63782
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Ткаченко, А.О. Актуальні проблеми правового регулювання кредитно-банківських відносин в Україні у 1917-1918 рр. [Текст] / А.О. Ткаченко // Актуальні проблеми правового регулювання фінансово-кредитних відносин : тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (10–11 червня 2011 р.) . – Суми : УАБС НБУ, 2011. – С. 66-69.
Abstract До актуальних проблем правового регулювання кредитно-банківських відносин у 1917–1918 рр. слід віднести організацію банківської системи та операційну діяльність банків. Правовідносини були започатковані Українською Центральною радою (далі – УЦР), яка проголосила про створення Національного банку України і закріпила правове положення суб’єкта, який мав стати на чолі всіх кредитних установ України. У сферу його компетенції мали перейти всі справи Київської контори Державного банку та всіх його відділів на території України. 26 жовтня 1917 р. на засіданні Малої ради висловлювалися пропозиції щодо необхідності підпорядкувати діяльність Державного банку центральному уряду. Мотиви рішення крилися у намаганні УЦР централізувати банківську діяльність, проте вони не узгоджувалися з принципом децентралізації загальнодержавних і місцевих фінансів, проголошеним УЦР.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Germany Germany
20
Netherlands Netherlands
1319
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
400
United Kingdom United Kingdom
2638
United States United States
879
Unknown Country Unknown Country
17

Downloads

China China
1
Germany Germany
3
Ukraine Ukraine
360
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
5275
Unknown Country Unknown Country
6

Files

File Size Format Downloads
Tkachenko_kredytno_bankivski_vidnosyny.pdf 340,69 kB Adobe PDF 5646

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.