Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63967
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Застосування корсетної корекції при ідіопатичному сколіозі
Authors Галанцева, А.
Olkhovyk, Alina Vitaliivna
ORCID
Keywords ідіопатичний сколіоз
идиопатический сколиоз
idiopathic scoliosis
skolioza idiopatyczna
корсет Шено
corset Sheno
gorset Sheno
фізіотерапія
физиотерапия
physical therapy
fizykoterapia
кінезіотерапія
кинезиотерапия
kinesiotherapy
kinezyterapia
деформація
деформация
deformation
deformacja
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63967
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Галанцева, А. Застосування корсетної корекції при ідіопатичному сколіозі [Текст] / А. Галанцева, А. Ольховик // Здоров'я людини: теорія і практика : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю Медичного інституту Сумського державного університету, м. Суми 17–19 жовтня 2011 р. / За заг. ред. О.О. Єжової. - Суми : СумДУ, 2017. - С. 113-117.
Abstract To date, idiopathic scoliosis holds about 90% of all scoliosis. The disease occurs in childhood and leads to early disability.The most effective treatment is a corset Sheno, used for a long period. But a number of studies show the negative impact on the function orthosis long paravertebral muscles. There fore, we consider it expedient to develop a comprehensive program of physical therapy (kinesiotherapy, hydrokinesiotherapy and massage) with the introduction in the early stages of the treatment of idiopathic scoliosis.
Dziś skolioza idiopatyczna jest około 90% wszystkich skoliozy. Choroba występuje w dzieciństwie i prowadzi do wczesnego kalectwa. Najbardziej skuteczną metodą leczenia jest gorset Sheno, używany przez dłuższy okres czasu. Ale w wielu pracach wykazują negatywny wpływ orteza na funkcję Długie mięśnie przykręgowej. Dlatego uważamy то za wskazane opracowanie kompleksowego programu terapii fizykalnej (kinezyterapii, hidrokinezioterapiyi i masażu) we wprowadzaniu we wczesnych stadiach leczenia skoliozy idiopatycznej.
Згідно з визначенням Товариства дослідників сколіозу (Scoliosis Research Society), підлітковим вважається ідіопатичний сколіоз, який вперше виявлений у пацієнтів віком від 3 до 10 років. Ідіопатичний сколіоз займає приблизно 90% від усіх сколіозів, тоді як не ідіопатичний зустрічається всього в 10%[10]. На відміну від сколіозу, який виникає у підлітків і дорослих, він характеризується вираженим злоякісним прогресуванням викривлення хребта, що в подальшому призводить до ранньої інвалідизації пацієнтів з даною патологією [7].
Appears in Collections: Наукові видання (НН МІ)

Views

Bulgaria Bulgaria
1
China China
204422198
France France
43213
Germany Germany
21770
Greece Greece
1
Ireland Ireland
1661421
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1382
Poland Poland
1
Sweden Sweden
5526
Ukraine Ukraine
36996525
United Kingdom United Kingdom
18499644
United States United States
408844394
Unknown Country Unknown Country
36996524

Downloads

Belarus Belarus
2
China China
408844395
Czechia Czechia
1
France France
1
Germany Germany
2
Lithuania Lithuania
1
Slovakia Slovakia
1
Ukraine Ukraine
707492602
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
707492603
Unknown Country Unknown Country
27

Files

File Size Format Downloads
Halantseva_Olkhovyk.pdf 1,33 MB Adobe PDF 1823829636

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.