Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63968
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Патогенетичний підхід при проведенні фізичної реабілітації дітям з ДЦП і наявністю у них порушень постави та сколіоз
Authors Yezhova, Olha Oleksandrivna  
Стеценко, Л.
Стеценко, Н.
Євтушенко, О.
Keywords фізіотерапевтична програма
физиотерапевтическая программа
physiotherapy program
program fizjoterapii
дитячий церебральний параліч
детский церебральный паралич
cerebral palsy
porażenie mózgowe
дети
children
dzieci
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63968
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Патогенетичний підхід при проведенні фізичної реабілітації дітям з дцп і наявністю у них порушень постави та сколіоз [Текст] / О. Єжова, Л. Стеценко, Н. Стеценко, О. Євтушенко // Здоров'я людини: теорія і практика : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю Медичного інституту Сумського державного університету, м. Суми 17–19 жовтня 2011 р. / За заг. ред. О.О. Єжової. - Суми : СумДУ, 2017. - С. 109-113.
Abstract On the basis of the pathogenetic approach, a program of syndromepathogenetic physiotherapy has been developed, which is a component of complex medical rehabilitation of children with cerebral palsy and the presence of disturbances of posture and scoliosis in them. The program was implemented in Sumy Regional Center for Social Rehabilitation of Children with Disabilities. The positive dynamics of indicators of anthropometric profile and posture is obtained.
Na podstawie podejścia patogenetycznego opracowano program fizjoterapii zespołowo-patogenetycznej, który jest składnikiem złożonej rehabilitacji medycznej dzieci z porażeniem mózgowym i występowania w nich zaburzeń pozycji i skoliozy. Program został wdrożony w Regionalnym Ośrodku Rehabilitacji Społecznej w Sumy dla Dzieci niepełnosprawnych. Otrzymano pozytywna dynamika wskaźników profilu antropometrycznego i postawy.
За даними різних авторів в більшості країн порушення постави у дітей зустрічаються біля 80%,а сколіозу - біля 9%. Така проблема існує і серед дітей з дитячим церебральним паралічем (ДЦП).
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

China China
1
France France
1
Germany Germany
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
589
United Kingdom United Kingdom
1213
United States United States
590
Unknown Country Unknown Country
29

Downloads

China China
2
Germany Germany
2
Ukraine Ukraine
521
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
18

Files

File Size Format Downloads
Yezhova_Stetsenko_Stetsenko_Yevtushenko.pdf 1,47 MB Adobe PDF 545

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.