Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64004
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Методичне забезпечення оцінки стабільності банківської системи України
Authors Жулінська, К.М.
Keywords банківська система України
банковская система Украины
banking system of Ukraine
методичне забезпечення
методическое обеспечение
methodological support
Type Conference Papers
Date of Issue 2012
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64004
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Жулінська, К.М. Методичне забезпечення оцінки стабільності банківської системи України [Текст] / К.М. Жулінська // Економіка та менеджмент: перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (22–24 червня 2012 р.) / за заг. ред. О.В. Прокопенка. - Суми : СумДУ, 2012. – C. 46-47.
Abstract ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ» Зважаючи на істотність ролі банківського сектору в Україні, як основного фінансового посередника в ланцюгу «заощадження – інвестиції», стабільність банків є необхідною умовою розвитку економіки країни. Стабільність банківської системи визначено як динамічну характеристику, яка виражається у здатності системи протистояти ендогенним та екзогенним шокам, у процесі чого її відхилення від рівноважного стану не призводить до зменшення рівня довіри зі сторони економічних суб’єктів. Стабільно функціонуюча банківська система забезпечує акумуляцію надлишкової ліквідності, зменшує рівень тінізації економіки, сприяє розвитку довгострокового кредитування, що слугує каталізатором економічного зростання та підвищення добробуту населення. Для завчасного передбачення дисбалансів у банківській системі, центральні банки багатьох країн проводять моніторинг їх фінансової стійкості.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Germany Germany
2
Greece Greece
1653
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
413
Ukraine Ukraine
123
United Kingdom United Kingdom
826
United States United States
3307
Unknown Country Unknown Country
3306

Downloads

China China
1
Germany Germany
2
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
109
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
4

Files

File Size Format Downloads
Zhulinska_methodological_support.pdf 454,03 kB Adobe PDF 119

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.