Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64095
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Підготовка майбутніх учителів до здоров'язбережувальної діяльності
Authors Щербак, І.
Keywords здоров'язбережувальна діяльність
здоровьесохраняющая деятельность
działalności w zakresie ochrony zdrowia
резервні критерії
резервные критерии
kryteria gotowości
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64095
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Щербак, І. Підготовка майбутніх учителів до здоров'язбережувальної діяльності [Текст] / І. Щербак // Здоров'я людини: теорія і практика : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю Медичного інституту Сумського державного університету, м. Суми 17–19 жовтня 2011 р. / За заг. ред. О.О. Єжової. - Суми : СумДУ, 2017. - С. 156-157.
Abstract Zbadane teoretyczne osobliwości przygotowania przyszłych nauczycieli do działalności w zakresie ochrony zdrowia. Omówione kryteria gotowości przyszłych nauczycieli do działalności w zakresie ochrony zdrowia.
Сучасні аспекти суспільного розвитку особливо впливають на процеси професійної підготовки майбутніх фахівців у вищій школі. Сьогодні основою освіти повинен бути не просто високоосвічений фахівець, а обізнана та діяльнісна особистість із творчим мисленням, яка завжди прагне змінити на краще своє життя і життя майбутніх поколінь, виховати здорових і щасливих дітей, залучати їх до здоров’язбережувальної діяльності. Рухова і фізична активність є винятково важливим, фундаментальним чинником формування, збереження, зміцнення здоров’я та розвитку дини. Завдяки здатності організму до саморегуляції відбувається його адаптація до змін зовнішнього середовища, організм стає стійкішим і життєздатнішим. У зв’язку з цим потребує суттєвої оптимізації система професійної підготовки майбутніх вихователів.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
111
United Kingdom United Kingdom
251
United States United States
125
Unknown Country Unknown Country
11

Downloads

China China
3
Germany Germany
2
Ukraine Ukraine
86
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
2

Files

File Size Format Downloads
Shcherbak_zdoroviazberezhuvalna_diialnist.pdf 868,59 kB Adobe PDF 94

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.