Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64099
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Використання здоров'язберігаючих технологій при підготовці фахівців ДСНС України
Authors Таймасов, Ю.
Keywords здоров'язберігаючі технології
здоровьесберегающие технологии
elementy technologii ochrony zdrowia
Департамент безпеки України
Департамент безопасности Украины
Wydziału Bezpieczeństwa Ukrainy
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64099
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Таймасов, Ю. Використання здоров'язберігаючих технологій при підготовці фахівців ДСНС України [Текст] / Ю. Таймасов // Здоров'я людини: теорія і практика : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю Медичного інституту Сумського державного університету, м. Суми 17–19 жовтня 2011 р. / За заг. ред. О.О. Єжової. - Суми : СумДУ, 2017. - С. 157-159.
Abstract Na podstawie analizy specyfiki działalności specjalistów Wydziału Bezpieczeństwa Ukrainy, przedstawiono elementy technologii ochrony zdrowia, które niezbędne do wykorzystania w procesie edukacyjnym.
Специфіка діяльності особового складу ДСНС України полягає у високому рівні професійного ризику, екстремальних умовах праці, впливу небезпечних і шкідливих чинників на пожежах і аваріях. Здоров'язберігаючі освітні технології розуміють як систему, що створює максимально можливі умови для збереження, зміцнення і розвитку духовного, емоційного, інтелектуального, особистісного та фізичного здоров'я фахівців служби цивільного захисту.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

Germany Germany
2
Lithuania Lithuania
1
Russia Russia
1
Singapore Singapore
15
Ukraine Ukraine
298
United Kingdom United Kingdom
656
United States United States
328
Unknown Country Unknown Country
10

Downloads

China China
1
Germany Germany
2
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
241
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
12

Files

File Size Format Downloads
Taimasov_zdoroviazberihaiuchi_tekhnolohii.pdf 1,04 MB Adobe PDF 259

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.