Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64113
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Спосіб прогнозування фіброзних змін в печінці у хворих з неалкогольною жировою хворобою печінки
Authors Melekhovets, Oksana Kostiantynivna  
Orlovskyi, Viktor Feliksovych  
Zhaldak, Dar`ia Oleksandrivna  
Keywords неалкогольна жирова хвороба печінки
неалкогольная жировая болезнь печени
nonalcoholic fatty liver disease
фіброз печінки
фиброз печени
hepatic fibrosis
Type Patent
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64113
Publisher Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
License
Citation Пат. 118417 U Україна МПК (2006), G01N 33/50 (2006.01), A61B 10/00. Спосіб прогнозування фіброзних змін в печінці у хворих з неалкогольною жировою хворобою печінки/ Д.О. Жалдак, О.К. Мелеховець, В.Ф. Орловський (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - № u201701252; заявл. 10.02.2017; опубл. 10.08.2017, бюл. №15
Abstract Спосіб прогнозування фіброзних змін в печінці у хворих з неалкогольною жировою хворобою печінки шляхом визначення ризиків прогнозування фіброзу печінки на підставі дослідження її функціонального стану та з урахуванням поліморфізму генів, який відрізняється тим, що додатково хворому призначають тест "ФіброМакс" з визначенням показників: 2-макроглобулін, гаптоглобін, аполіпопротеїн А1, гаммаглютамілтранспептитаза (ГГТП), загальний білірубін, а при урахуванні поліморфізму генів визначають поліморфні варіанти -204А>С (rs 3808607) гену CYP7A1 і при генотипах АА та СС прогнозують у хворого появу фіброзних змін в печінці (на протязі 3-х років), а саме при гомозиготному варіанті АА гену CYP7A1 стверджують о ризиках прогресуванні фіброзу печінки (у відсотках): для ступеня F0-F1 - 14,7 %, для ступеня F1 - 17,3 %, для ступеня F1-F2 - 7,3 %, для ступеня F2 - 2 %, тоді як, при гомозиготному варіанті СС гену CYP7A1 стверджують о ризиках прогресуванні фіброзу печінки (у відсотках): для ступеня F0-F1 - 13,3 %, для ступеня F1 - 13,3 %, для ступеня F1-F2 - 20 %, для ступеня F2 - 23,3 %, для ступеня F3 - 3,3 %.
Appears in Collections: Патенти

Views

Germany Germany
2
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
336
United Kingdom United Kingdom
732
United States United States
1465
Unknown Country Unknown Country
25

Downloads

China China
2
Germany Germany
2
Ukraine Ukraine
250
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
17

Files

File Size Format Downloads
Zhaldak_prohnozuvannia.pdf 180,07 kB Adobe PDF 273

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.