Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64113
Title: Спосіб прогнозування фіброзних змін в печінці у хворих з неалкогольною жировою хворобою печінки
Authors: Melekhovets, Oksana Kostiantynivna 
Orlovskyi, Viktor Feliksovych
Жалдак, Д.О.
Keywords: неалкогольна жирова хвороба печінки
неалкогольная жировая болезнь печени
nonalcoholic fatty liver disease
фіброз печінки
фиброз печени
hepatic fibrosis
Issue Year: 2017
Publisher: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Citation: Пат. 118417 U Україна МПК (2006), G01N 33/50 (2006.01), A61B 10/00. Спосіб прогнозування фіброзних змін в печінці у хворих з неалкогольною жировою хворобою печінки/ Д.О. Жалдак, О.К. Мелеховець, В.Ф. Орловський (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - № u201701252; заявл. 10.02.2017; опубл. 10.08.2017, бюл. №15
Abstract: Спосіб прогнозування фіброзних змін в печінці у хворих з неалкогольною жировою хворобою печінки шляхом визначення ризиків прогнозування фіброзу печінки на підставі дослідження її функціонального стану та з урахуванням поліморфізму генів, який відрізняється тим, що додатково хворому призначають тест "ФіброМакс" з визначенням показників: 2-макроглобулін, гаптоглобін, аполіпопротеїн А1, гаммаглютамілтранспептитаза (ГГТП), загальний білірубін, а при урахуванні поліморфізму генів визначають поліморфні варіанти -204А>С (rs 3808607) гену CYP7A1 і при генотипах АА та СС прогнозують у хворого появу фіброзних змін в печінці (на протязі 3-х років), а саме при гомозиготному варіанті АА гену CYP7A1 стверджують о ризиках прогресуванні фіброзу печінки (у відсотках): для ступеня F0-F1 - 14,7 %, для ступеня F1 - 17,3 %, для ступеня F1-F2 - 7,3 %, для ступеня F2 - 2 %, тоді як, при гомозиготному варіанті СС гену CYP7A1 стверджують о ризиках прогресуванні фіброзу печінки (у відсотках): для ступеня F0-F1 - 13,3 %, для ступеня F1 - 13,3 %, для ступеня F1-F2 - 20 %, для ступеня F2 - 23,3 %, для ступеня F3 - 3,3 %.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64113
Type: Patent
Appears in Collections:Патенти

Views
Other18
Germany2
Ukraine1
United States1
Downloads
Other8
China2
Germany2


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Zhaldak_prohnozuvannia.pdf180.07 kBAdobe PDF12Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.