Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64114
Title: Спосіб обробки круглої зовнішньої різьби
Authors: Nekrasov, Serhii Serhiiovych
Dovhopolov, Andrii Yuriiovych
Keywords: обробка
обработка
processing
кругла різьба
круглая резьба
round thread
різальний інструмент
режущий инструмент
cutting tools
Issue Year: 2017
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 115892 U Україна, МПК (2006), B23C 3/32 (2006.01), B23B 1/00. Спосіб обробки круглої зовнішньої різьби/ С.С. Некрасов, А.Ю. Довгополов (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - № u201612668; заявл. 12.12.2016; опубл. 25.04.2017, бюл. № 8.
Abstract: Спосіб обробки круглої зовнішньої різьби за один прохід, за яким різальному інструменту надають прямолінійний рух уздовж осі заготовки, обертання щодо власної осі та коловий рух навколо осі заготовки, який узгоджений з прямолінійним рухом різального інструменту вздовж осі заготовки таким чином, що за один коловий рух різальному інструменту надають прямолінійний рух уздовж осі заготовки на величину, що дорівнює кроку p різьби, крім того вісь заготовки розташовують паралельно по відношенню до осі обертання різального інструмента, який відрізняється тим, що як різальний інструмент використовують однозубу фрезу з діаметром dфр. рівним сумі внутрішнього діаметра d1 різьби та глибини t профілю різьби, причому фрезу закріпляють в розточувальному пристрої, а діаметр колового руху вибирають таким, що дорівнює глибині t профілю різьби.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64114
Type: Patent
Appears in Collections:Патенти

Views
Other8
Germany2
Russia1
United States1
Downloads
Other13
China1
Germany2
France1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Nekrasov_obrobka.pdf260.3 kBAdobe PDF17Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.