Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64115
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Спосіб підготовки гармати до стрільби
Authors Trofymenko, Pavlo Yevhenovych
Latin, Serhii Petrovych
Keywords підготовка гармати до стрільби
подготовка орудий к стрельбе
preparing guns for shooting
стрільба
стрельба
shooting
Type Patent
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64115
Publisher Державна служба інтелектуальної власності України
License
Citation Пат. 116334 U Україна, МПК (2006), F41G 5/00. Спосіб підготовки гармати до стрільби / П.Є. Трофименко, С.П. Латін (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - № u201613360; заявл. 26.12.2016; опубл. 10.05.2017, бюл. № 9.
Abstract Спосіб підготовки гармати до стрільби, що включає надання основній гарматі основного напрямку стрільби за віхами, напрямок яких визначається за допомогою бусолі (візира командирської машини управління старшого офіцера батареї), методом визначення дирекційного куту основного напрямку стрільби, установлення за цим результатом кутоміру на кутомірному механізмі гармати з наступним наведенням гармати в основний напрямок стрільби, який відрізняється тим, що дирекційний кут з віхи на панораму гармати розраховують шляхом визначення прямокутних координат гармати та прямокутних координат віхи, використовуючи при цьому прилад GPS, для чого встановлюють вертикальну віху на місцевості на відстані не ближче 100 м від гармати програмним калькулятором вирішують зворотну геодезичну задачу, встановлюють на обране місце основну гармату і визначають відлік кутомірного механізму панорами на віху, в подальшому дирекційний кут гармати визначають як суму дирекційного кута з віхи на панораму гармати та відліку кутомірним механізмом панорами гармати на віху з наступним розрахунком поправки у відлік на віху як різниці дирекційного кута основного напрямку стрільби та дирекційного кута гармати, розраховують кутомір з точки стояння гармати на віху з урахуванням поправки і здійснюють наведення гармати в основний напрямок стрільби встановленням розрахованого кутоміру на кутомірному механізмі гармати, використовуючи її поворотний механізм, суміщаючи при цьому вертикальну лінію панорами гармати з вертикальним контуром віхи.
Appears in Collections: Патенти

Views

Germany Germany
2
Moldova Moldova
79
Netherlands Netherlands
7544
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
63020
United Kingdom United Kingdom
17641
United States United States
2438
Unknown Country Unknown Country
33

Downloads

China China
2
Germany Germany
2
Moldova Moldova
1
Ukraine Ukraine
63018
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
4

Files

File Size Format Downloads
Trofymenko_pidhotovka.pdf 182,92 kB Adobe PDF 63029

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.