Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64120
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Спосіб отримання гранульованого носія, що містить іммобілізовані мікроорганізми
Authors Chernysh, Yelyzaveta Yuriivna  
Pliatsuk, Leonid Dmytrovych  
Keywords гранулювання
гранулирование
granulation
іммобілізовані мікроорганізми
иммобилизованные микроорганизмы
immobilized microorganisms
Type Patent
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64120
Publisher Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
License
Citation Пат. 114664 U Україна, МПК, C12N 11/04 (2006.01), C12N 11/14 (2006.01). Спосіб отримання гранульованого носія, що містить іммобілізовані мікроорганізми / Є.Ю. Черниш, Л.Д. Пляцук (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - № a201509035; заявл. 21.09.2015; опубл. 10.07.2017, бюл. № 13.
Abstract 1. Спосіб отримання гранульованого носія, що містить іммобілізовані мікроорганізми. 2. Винахід відноситься до біотехнології та екології, зокрема до способів отримання іммобілізованих мікроорганізмів в гранулах придатних для використання в системах біологічного очищення різних середовищ; утилізація фосфогіпсових відходів хімічної промисловості та золи виносу ТЕС. 3. Змішування і гомогенізація мікроорганізмів у вигляді суспензії з гелеутворюючим реагентом, в якості якого використовують 3-5 %-ний розчин альгінату натрію, при цьому як добавку до гелеутворюючого реагенту використовують фосфогіпс з утворенням напівпродукту. Гранулювання напівпродукту з мінеральним порошком, який виготовлений на основі золи виносу ТЕС (теплових електростанцій) і має підвищену водостійкість (гідрофобність), здійснюють в обертовому тарільчастому грануляторі, при швидкості обертання тарілки 70-80 об/хв. з отриманням гранул із модифікованою поверхнею діаметром 4-5 мм. При цьому концентрація в суспензії мікроорганізмів забезпечується на рівні 108-109 КУО/г, а фосфогіпс попередньо промивають водою та висушують при 60 °C для збільшення частки дигідрату сульфату кальцію в ньому. Гранулювання здійснюють протягом 10-30 хвилин при температурі +25 °С, після чого гранули сушать до 6 годин при температурі +(25-30 °C). Як суспензію мікроорганізмів використовують ацидофільну асоціацію видів тіобацил, а саме Thiobacillus thiooxidans та Thiobacillus ferrooxidans. Вихідне співвідношення компонентів складає в мас.ч.: суспензія мікроорганізмів необхідної еколого-трофічної групи 10-15; 3-5 % розчин альгінату натрію 3-5; фосфогіпс 11-20; порошок, що виготовлений на основі золи виносу ТЕС 7-10. 3. Очищення природного середовища від різних видів забруднень; зниження антропогенного навантаження від об'єктів складування фосфогіпсових відходів та золовідвалів ТЕС.
Appears in Collections: Патенти

Views

China China
1
Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
513
Ukraine Ukraine
2052
United Kingdom United Kingdom
1026
United States United States
257
Unknown Country Unknown Country
19

Downloads

China China
1
Germany Germany
2
Ukraine Ukraine
204
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
9

Files

File Size Format Downloads
Chernysh_sposib.pdf 321,09 kB Adobe PDF 217

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.