Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64125
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Спосіб отримання тонкоплівкових гетероперехідних (гп) структур n-SnS2/p-SnS методом лазерного опромінення вихідного матеріалу SnS2
Authors Возний, Андрій Андрійович
Voznyi, Andrii Andriiovych
Kosiak, Volodymyr Volodymyrovych
Opanasiuk, Anatolii Serhiiovych  
Keywords гетероструктури
гетероструктуры
heterostructures
тонкоплівкові матеріали
тонкопленочные материалы
thin film materials
дисульфід олова
дисульфид олова
tin disulfide
Type Patent
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64125
Publisher Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
License
Citation Пат. 116965 U Україна, МПК (2006), H01L 29/00. Спосіб отримання тонкоплівкових гетероперехідних (гп) структур n-SnS2/p-SnS методом лазерного опромінення вихідного матеріалу SnS2 / А.А. Возний, В.В. Косяк, А.С. Опанасюк (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - №u201613358; заявл. 26.12.2016; опубл. 12.06.2017, бюл. № 11.
Abstract Спосіб отримання тонкоплівкових гетероперехідних структур n-SnS2/p-SnS, що включає вирощування шару дисульфіду олова (SnS2) з n-типом провідності шляхом термічного випаровування на підкладку вихідного матеріалу SnS2 у квазізамкненому об'ємі (КЗО), який відрізняється тим, що на поверхні одержаного шару SnS2 з n-типом провідності додатково формують однорідний за площею шар сульфіду олова (SnS) з p-типом провідності шляхом лазерного опромінення шару SnS2 з n-типом провідності з інтенсивністю I=8,5-11,5 МВт/см2.
Appears in Collections: Патенти

Views

Germany Germany
3
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1983
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
640
United Kingdom United Kingdom
3966
United States United States
1312
Unknown Country Unknown Country
25

Downloads

China China
1
Germany Germany
2
Ukraine Ukraine
526
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
15

Files

File Size Format Downloads
Voznyi_sposib.pdf 390,27 kB Adobe PDF 546

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.