Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64165
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Сучасний погляд на запобігання розповсюдження цитомегаловірусної інфекції в практиці сімейного лікаря
Authors Гиря, О.М.
Ярцева, М.О.
Самойлик, К.В.
Keywords цитомегаловірусна інфекція
цитомегаловирусная инфекция
zakażenie wirusem cytomegalii
діти
дети
dzieci
профілактика
профилактика
profilaktyka
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64165
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Гиря, О.М. Сучасний погляд на запобігання розповсюдження цитомегаловірусної інфекції в практиці сімейного лікаря [Текст] / О.М. Гиря, М.О. Ярцева, К.В. Самойлик // Здоров'я людини: теорія і практика : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю Медичного інституту Сумського державного університету, м. Суми 17–19 жовтня 2011 р. / За заг. ред. О.О. Єжової. - Суми : СумДУ, 2017. - С. 202-203.
Abstract The work outlines the issue of existing prevention of cytomegalovirus infection in children from mothers of risk groups. It is proposed to supplement preventive actions by increasing the responsibility of future mothers for the health of their children through awareness of the consequences of cytomegaly and use of blood products from seronegative donors in sick children.
W pracy przedstawiono kwestię istniejącej profilaktyki zakażeń wirusem cytomegalii u dzieci od matek z grupy ryzyka. Proponuje się uzupełnienie działań zapobiegawczych, zwiększając odpowiedzialność przyszłych matek za zdrowie swoich dzieci poprzez świadomość konsekwencji cytomegali i stosowanie u chorych dzieci produktów zkrwi od dawców seronegatywnych.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

Germany Germany
2
Ukraine Ukraine
111
United Kingdom United Kingdom
261
United States United States
130
Unknown Country Unknown Country
15

Downloads

China China
1
Germany Germany
2
Ukraine Ukraine
520
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
4

Files

File Size Format Downloads
Hyria_Yartseva_Samoilyk.pdf 869,01 kB Adobe PDF 529

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.