Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64169
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Психобіотики як стреспротектори: перспективи застосування
Authors Деримедвідь, Л.В.
Вереітинова, В.П.
Keywords пробіотики
пробиотики
probiotics
психобіотики
психобиотики
psychobiotics
нейромедіатори
нейромедиаторы
neurotransmitters
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64169
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Деримедвідь, Л.В. Психобіотики як стреспротектори: перспективи застосування [Текст] / Л.В. Деримедвідь, В.П. Вереітинова // Здоров'я людини: теорія і практика : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю Медичного інституту Сумського державного університету, м. Суми 17–19 жовтня 2011 р. / За заг. ред. О.О. Єжової. - Суми : СумДУ, 2017. - С. 203-204.
Abstract A number of probiotic strains, primarily bifidobacteria and lactobacillus, can exhibit the properties of psychobiotics, improve mood, reduce manifestations of stress and anxiety. Therefore, the use of certain psychobiotics can be used to reduce premature anxiety and reduce stress.
Wiele probiotycznych szczepów, głównie bifidobakterii i lactobacillus, może wykazywać właściwości psychobiotyków, poprawiać nastrój, zmniejszyć przejawy stresu i lęku. Dlatego też można użyć niektórych psychobiotyków w celu zmniejszenia przedwczesnego niepokoju i zmniejszenia stresu.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

China China
1
Germany Germany
2
Poland Poland
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
265
United Kingdom United Kingdom
583
United States United States
1165
Unknown Country Unknown Country
21

Downloads

China China
2
Germany Germany
2
Ukraine Ukraine
216
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1166
Unknown Country Unknown Country
5

Files

File Size Format Downloads
Derymedvid_Vereitynova.pdf 729,83 kB Adobe PDF 1392

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.