Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64193
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Історичний розвиток порубіжжя Північно-Східної України як засіб конструювання загальнонаціональної моделі історичної пам'яті
Authors Nesterenko, Vadym Anatoliiovych
Dehtiarov, Serhii Ivanovych  
Vlasenko, Valerii Mykolaiovych  
Sadivnychyi, Volodymyr Oleksiiovych  
Кудінов, Д.В.
Дігтяр, А.В.
Keywords історична пам'ять
історіографія
джерела
Північно-Східна Україна
Слобожанщина
Лівобережжя
историческая память
историография
источники
Северо-Восточная Украина
Слобожанщина
Левобережье
Type Technical Report
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64193
Publisher Сумський державний університет
Citation Історичний розвиток порубіжжя Північно-Східної України як засіб конструювання загальнонаціональної моделі історичної пам'яті [Текст]: звіт про НДР (проміжний) / кер. В.А. Нестеренко. - Суми: СумДУ, 2016. - 47 с.
Abstract Об’єктом дослідження є процес функціонування історичної пам’яті на прикладі регіонального розвитку, який як складова загального явища відображає основні тенденції і може використовуватися для створення загальнонаціональної моделі пам’яті. Предметом дослідження є загальнонаціональний потенціал історичних фактів місцевої історії Північної Слобожанщини як одиниці локальної історії, що протягом віків зазнавала впливів різних історико-політичних та соціально-економічних чинників, характерних для порубіжних територій. Мета дослідження: на основі фактологічної бази історичного краєзнавства побудувати пізнавальну модель історичної пам’яті, яка через ідентифікаційні процеси утверджує єдність української нації на сучасному етапі розвитку країни та запропонувати шляхи реалізації ідей, закладених у моделі при проведенні політики історичної пам’яті на регіональному рівні. В результаті виконання проекту встановлено, що формування історичних знань про Сумщину як складової частини історичної пам’яті пройшло шлях від фіксації окремих подій відносно даного регіону у загальних історичних творах до виокремлення їх в специфічну галузь знань і появи науковоорієнтованого краєзнавства. Розвиток краєзнавства на Сумщині в пореформений період відбувався через виокремлення тем регіонального значення в загальноукраїнській або загальноросійській історії. Ідеологічні установки нацизму і впевненість у переможному «бліцкригу» не дозволили керівництву Німеччини проводити прагматичну лінію в сфері пропаганди. Спроби А. Розенберга використати історичну пам’ять як засіб пробудження національної самосвідомості українців виявилися недостатніми.
Appears in Collections: Звіти з наукових досліджень

Views

Germany Germany
2
Ukraine Ukraine
15
Unknown Country Unknown Country
21

Downloads

China China
2
Germany Germany
2
Ukraine Ukraine
39
Unknown Country Unknown Country
36

Files

File Size Format Downloads
Nesterenko_1255.pdf 725,16 kB Adobe PDF 79

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.