Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64265
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title До мікробіологічного моніторингу внутрішньолікарняних інфекцій
Authors Сладкова, Л.М.
Жаданос, Н.М
Пономарьова-Герасимюк, Т.М.
Keywords внутрішньолікарняні інфекції
внутрибольничные инфекции
nosocomial infection
мікробіологічний моніторинг
микробиологический мониторинг
microbiological monitoring
інфекційний контроль
инфекционный контроль
infection control
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64265
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Сладкова, Л.М. До мікробіологічного моніторингу внутрішньолікарняних інфекцій [Текст] / Л.М. Сладкова, Н.М. Жаданос, Т.М. Пономарьова-Герасимюк // Перспективи розвитку медичної науки і освіти : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, присвяченої 25-річчю Медичного інституту Сумського державного університету, м. Суми, 16-17 листопада 2017 р. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 15-16.
Abstract Забезпечення інфекційної безпеки в лікувально-профілактичних закладах (ЛПЗ) є попередження внутрішньолікарняної (ВЛІ) інфекції. Проблема ВЛІ залишається в числі пріоритетних у всьому світі. Приєднання ВЛІ до основного захворювання зводять «нанівець» результати операцій на життєво важливих органах, перекреслюють зусилля, витрачені на виживання новонароджених, підвищують післяопераційну летальність і тривалість перебування в стаціонарі на 6-8 і більше днів.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

China China
1
France France
1
Germany Germany
2
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
618
Ukraine Ukraine
289
United Kingdom United Kingdom
1237
United States United States
310
Unknown Country Unknown Country
14

Downloads

China China
1
France France
290
Germany Germany
2473
Ukraine Ukraine
2474
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
13

Files

File Size Format Downloads
Sladkova_Zhadanos.pdf 1,76 MB Adobe PDF 5253

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.