Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64304
Title: Роль позааудиторної роботи у формуванні сучасного глобального світогляду майбутніх лікарів
Authors: Zharkova, Albina Volodymyrivna
Keywords: позааудиторна робота
внеаудиторная работа
extracurricular activities
світогляд
мировоззрение
world view
самостійна робота студентів
самостоятельная работа студентов
students individual work
Issue Year: 2017
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Жаркова, А.В. Роль позааудиторної роботи у формуванні сучасного глобального світогляду майбутніх лікарів [Текст] / А.В. Жаркова // Перспективи розвитку медичної науки і освіти : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, присвяченої 25-річчю Медичного інституту Сумського державного університету, м. Суми, 16-17 листопада 2017 р. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 48.
Abstract: Вступ. Самостійна робота студентів розглядається, з одного боку, як вид діяльності, що стимулює активність, самостійність, пізнавальний інтерес, і як основа самоосвіти, поштовх до по- дальшого підвищення кваліфікації, а з іншого – як система заходів або педагогічних умов, що забезпечують керівництво самостійною діяльністю студентів. Дуже важливими є питання підвищення мотивації до навчання з метою максимального наближення його до реальних ситуацій, які можуть виникнути в практичній діяльності випускників університету. Слід відмітити, що форми мотивації мають бути різними, адже кожен студент має персональний стиль навчання.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64304
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (МІ)

Views
Other5
Germany1
South Korea1
Downloads
Other3
Germany2
Russia1
Ukraine2


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Zharkova_rol.pdf1.11 MBAdobe PDF8Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.