Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64304
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Роль позааудиторної роботи у формуванні сучасного глобального світогляду майбутніх лікарів
Authors Zharkova, Albina Volodymyrivna  
Keywords позааудиторна робота
внеаудиторная работа
extracurricular activities
світогляд
мировоззрение
world view
самостійна робота студентів
самостоятельная работа студентов
students individual work
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64304
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Жаркова, А.В. Роль позааудиторної роботи у формуванні сучасного глобального світогляду майбутніх лікарів [Текст] / А.В. Жаркова // Перспективи розвитку медичної науки і освіти : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, присвяченої 25-річчю Медичного інституту Сумського державного університету, м. Суми, 16-17 листопада 2017 р. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 48.
Abstract Вступ. Самостійна робота студентів розглядається, з одного боку, як вид діяльності, що стимулює активність, самостійність, пізнавальний інтерес, і як основа самоосвіти, поштовх до по- дальшого підвищення кваліфікації, а з іншого – як система заходів або педагогічних умов, що забезпечують керівництво самостійною діяльністю студентів. Дуже важливими є питання підвищення мотивації до навчання з метою максимального наближення його до реальних ситуацій, які можуть виникнути в практичній діяльності випускників університету. Слід відмітити, що форми мотивації мають бути різними, адже кожен студент має персональний стиль навчання.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

Germany Germany
1
Netherlands Netherlands
224
South Korea South Korea
1
Ukraine Ukraine
97
United Kingdom United Kingdom
448
United States United States
112
Unknown Country Unknown Country
11

Downloads

Germany Germany
895
Norway Norway
1
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
82
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
12

Files

File Size Format Downloads
Zharkova_rol.pdf 1,11 MB Adobe PDF 993

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.