Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64313
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Ефективність впровадження ресусозберігаючої технології на підприємстві
Authors Karintseva, Oleksandra Ivanivna  
Голюк, К.О.
Keywords енергозбереження
энергосбережение
energy saving
ресурсозбереження
ресурсосбережение
resource conservation
маловідходні технології
малоотходные технологии
low-waste technologies
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64313
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Карінцева, О.І. Ефективність впровадження ресусозберігаючої технології на підприємстві [Текст] / О.І. Карінцева, К.О. Голюк // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих, присвяченої 80-річчю від дня народження професора Олега Балацького, м. Суми, 21-25 квітня 2017 р. / за заг. ред.: Т.А. Васильєвої, Г.О. Швіндіної. – Суми: СумДУ, 2017. – С. 48-49.
Abstract В умовах обмеженості та постійного збільшення цін на ресурси більшість країн вже давно вводять ресурсозберігаючі та маловідходні технології на підприємствах. Україна належать до енергодефіцитних країн, з високою кількість ресурсомістких та енергомістких підприємств, тому підвищення енергозбереження та екологізація виробництва – головні напрямки розвитку економіки України.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

Canada Canada
1
Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
658
South Korea South Korea
1
Ukraine Ukraine
300
United Kingdom United Kingdom
2303
United States United States
2300
Unknown Country Unknown Country
22

Downloads

China China
2
Czechia Czechia
1
Finland Finland
1
France France
1
Germany Germany
328
Russia Russia
2
Ukraine Ukraine
5587
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
326
Unknown Country Unknown Country
17

Files

File Size Format Downloads
Karintseva_Holiuk_efektyvnist.pdf 1,58 MB Adobe PDF 6266

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.