Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64313
Title: Ефективність впровадження ресусозберігаючої технології на підприємстві
Authors: Karintseva, Oleksandra Ivanivna
Голюк, К.О.
Keywords: енергозбереження
энергосбережение
energy saving
ресурсозбереження
ресурсосбережение
resource conservation
маловідходні технології
малоотходные технологии
low-waste technologies
Issue Year: 2017
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Карінцева, О.І. Ефективність впровадження ресусозберігаючої технології на підприємстві [Текст] / О.І. Карінцева, К.О. Голюк // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих, присвяченої 80-річчю від дня народження професора Олега Балацького, м. Суми, 21-25 квітня 2017 р. / за заг. ред.: Т.А. Васильєвої, Г.О. Швіндіної. – Суми: СумДУ, 2017. – С. 48-49.
Abstract: В умовах обмеженості та постійного збільшення цін на ресурси більшість країн вже давно вводять ресурсозберігаючі та маловідходні технології на підприємствах. Україна належать до енергодефіцитних країн, з високою кількість ресурсомістких та енергомістких підприємств, тому підвищення енергозбереження та екологізація виробництва – головні напрямки розвитку економіки України.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64313
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views
Other16
Germany1
South Korea1
Ukraine1
United States1
Downloads
Other13
China2
Germany2
France1
Russia2


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Karintseva_Holiuk_efektyvnist.pdf1.58 MBAdobe PDF20Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.