Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64357
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Зміни мінерального складу серця щурів зрілого віку за умов гіпоосмолярної гіпергідратації організму
Authors Yarmolenkо, Olha Serhiivna  
Бумейстер, Л.В.
Keywords щури
крысы
rats
дегідратація
дегидратация
dehydration
серце
сердце
heart
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64357
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Ярмоленко, О.С. Зміни мінерального складу серця щурів зрілого віку за умов гіпоосмолярної гіпергідратації організму [Текст] / О.С. Ярмоленко, Л.В. Бумейстер // Перспективи розвитку медичної науки і освіти : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, присвяченої 25-річчю Медичного інституту Сумського державного університету, м. Суми, 16-17 листопада 2017 р. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 41-42.
Abstract Вступ. Гіпоосмолярна гіпергідратація розвивається внаслідок гіперсекреції антидіуретичного гормону (АДГ) при ураженнях гіпофіза, злоякісних новоутвореннях, зокрема легень, які здатні самі виробляти АДГ, при синдромі набутого імунодефіциту як слідство бактеріальних або вірусних інфекцій легень та центральної нервової системи. Порушення електролітного балансу негативно впливає на роботу внутрішніх органів, особливо серця. Мета роботи: вивчення змін хімічного складу серця при змодельованій гіпоосмолярній гіпергідратації. Робота є складовою частиною науководослідної теми кафедри морфології СумДУ «Закономірності вікових і конституціональних морфологічних перетворень внутрішніх органів і кісткової системи за умов впливу ендо- і екзогенних чинників і шляхи їх корекції» (№ держ. реєстрації 0013U001347) та фрагментом НДР МОН України «Морфофункціональний моніторинг стану органів і систем організму за умов порушення гомеостазу» (№ держ. реєстрації 0109U008714).
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

Netherlands Netherlands
758
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
139
United Kingdom United Kingdom
1517
United States United States
603
Unknown Country Unknown Country
14

Downloads

Ukraine Ukraine
123
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
3

Files

File Size Format Downloads
Yarmolenko_Bumeister.pdf 1,54 MB Adobe PDF 128

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.