Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64362
Title: Структурні особливості початкової фази репаративного гістогенезу посмугованих мязів за умов впливу на організм хронічної гіперглікемії
Authors: Sikora, Vitalii Zinoviiovych
Tkach, Hennadii Fedorovych
Ртайл, Р.А.
Максимова, О.С.
Муравський, Д.В.
Keywords: посмуговані м’язи
поперечно-полосатые мышцы
striated muscles
регенерація тканин
регенерация тканей
tissue regeneration
щури
крысы
rats
Issue Year: 2017
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Структурні особливості початкової фази репаративного гістогенезу посмугованих мязів за умов впливу на організм хронічної гіперглікемії [Текст] / Р.А. Ртайл, Г.Ф. Ткач, В.З. Сікора [та ін.] // Перспективи розвитку медичної науки і освіти : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, присвяченої 25-річчю Медичного інституту Сумського державного університету, м. Суми, 16-17 листопада 2017 р. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 36.
Abstract: Вступ. Посмугований м'яз має чудову здатність до регенерації у відповідь на різні типи ушкоджень та хвороб, а регенерований в нормальних умовах м’яз повністю відповідає неушкодженому як в морфологічному, так і у функціональному аспектах. Поряд з цим морфологічні особливості та функціональні характеристики відновлення скелетних м’язів за умов впливу на організм різних шкідливих чинників до сьогодні лишаються не вивченими. Беручи до уваги негативний вплив хронічної гіперглікемії на функціонування та мітотичну активність міосателітоцитів, а також її роль у порушенні метаболічних процесів у скелетних м’язах метою нашою роботи стало вивчення мікроструктурних особливостей ранньої фази посттравматичного репаративного гістогенезу скелетних м’язів за умов впливу на організм хронічної гіперглікемії. Робота є складовою частиною науково-дослідної теми МОН України «Молекулярно-генетичні та морфологічні особливості регенерації тканин нижньої кінцівки за умов хронічної гіперглікемії».
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64362
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (МІ)

Views
Other17
Downloads
Other4


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Rtail_Tkach.pdf1.12 MBAdobe PDF4Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.