Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64362
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Структурні особливості початкової фази репаративного гістогенезу посмугованих мязів за умов впливу на організм хронічної гіперглікемії
Authors Sikora, Vitalii Zinoviiovych
Tkach, Hennadii Fedorovych
Ртайл, Р.А.
Максимова, О.С.
Муравський, Д.В.
Keywords посмуговані м’язи
поперечно-полосатые мышцы
striated muscles
регенерація тканин
регенерация тканей
tissue regeneration
щури
крысы
rats
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64362
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Структурні особливості початкової фази репаративного гістогенезу посмугованих мязів за умов впливу на організм хронічної гіперглікемії [Текст] / Р.А. Ртайл, Г.Ф. Ткач, В.З. Сікора [та ін.] // Перспективи розвитку медичної науки і освіти : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, присвяченої 25-річчю Медичного інституту Сумського державного університету, м. Суми, 16-17 листопада 2017 р. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 36.
Abstract Вступ. Посмугований м'яз має чудову здатність до регенерації у відповідь на різні типи ушкоджень та хвороб, а регенерований в нормальних умовах м’яз повністю відповідає неушкодженому як в морфологічному, так і у функціональному аспектах. Поряд з цим морфологічні особливості та функціональні характеристики відновлення скелетних м’язів за умов впливу на організм різних шкідливих чинників до сьогодні лишаються не вивченими. Беручи до уваги негативний вплив хронічної гіперглікемії на функціонування та мітотичну активність міосателітоцитів, а також її роль у порушенні метаболічних процесів у скелетних м’язах метою нашою роботи стало вивчення мікроструктурних особливостей ранньої фази посттравматичного репаративного гістогенезу скелетних м’язів за умов впливу на організм хронічної гіперглікемії. Робота є складовою частиною науково-дослідної теми МОН України «Молекулярно-генетичні та морфологічні особливості регенерації тканин нижньої кінцівки за умов хронічної гіперглікемії».
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

Ukraine Ukraine
97
Unknown Country Unknown Country
23

Downloads

Ukraine Ukraine
74
Unknown Country Unknown Country
4

Files

File Size Format Downloads
Rtail_Tkach.pdf 1,12 MB Adobe PDF 78

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.