Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64393
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Актуальні питання організації викладання неврології
Authors Kolenko, Oksana Ivanivna  
Keywords неврологія
неврология
neurology
викладання
преподавание
teaching
медична освіта
медицинское образование
medical education
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64393
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Коленко, О.І. Актуальні питання організації викладання неврології [Текст] / О.І. Коленко // Перспективи розвитку медичної науки і освіти : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, присвяченої 25-річчю Медичного інституту Сумського державного університету, м. Суми, 16-17 листопада 2017 р. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 53-54.
Abstract Вступ. Медична освіта в нашій країні має багаторічну історію і традиції. Свідченням цього можна вважати ту величезну кількість фахівців, які працюють не тільки в Україні, а й далеко за її межами. Глобальні зміни, в тому числі у вищій освіті, без сумніву торкнуться підготовки майбутніх лікарів. Однак європейська інтеграція, розширення можливості працевлаштування за межами держави вимагають підготовки конкурентоспроможних кадрів і універсалізації навчальних програм і підходів до навчання. Одним з ключових чинників підвищення якості підготовки медичних фахівців, готових до самостійної практичної діяльності, можна вважати більш широке використання нетрадиційних підходів до формування клінічного мислення.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

France France
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
226
United Kingdom United Kingdom
976
United States United States
731
Unknown Country Unknown Country
16

Downloads

Finland Finland
1
Ukraine Ukraine
1952
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
9

Files

File Size Format Downloads
Kolenko_aktualni_pytannia.pdf 1,76 MB Adobe PDF 1964

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.