Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64414
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Реалізація прийому протиставлення у текстах реклами закладів швидкого харчування
Authors Chulanova, Halyna Valeriivna  
Артюх, В.В.
Keywords рекламний текст
рекламный текст
advertising text
невербальні елементи
невербальные элементы
non-verbal elements
лексичне оформлення
лексическое оформление
lexical design
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64414
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Артюх, В.В. Реалізація прийому протиставлення у текстах реклами закладів швидкого харчування [Текст] / В.В. Артюх, Г.В. Чуланова // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства: матеріали V Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів, викладачів та співробітників, м. Суми, 20-21 квітня 2017 р. – Суми: СумДУ, 2017. – С. 5-7.
Abstract У сучасних умовах розвинених ринкових відносин реклама перестає бути суто економічним атрибутом. Вона не лише створює нові потреби у товарах, але й формує соціальні цінності, естетичні смаки, стиль життя людини та ін.
Appears in Collections: Наукові видання (ІФСК)

Views

France France
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
841
Singapore Singapore
20
Ukraine Ukraine
401
United Kingdom United Kingdom
1683
United States United States
400
Unknown Country Unknown Country
18

Downloads

Ukraine Ukraine
320
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
3

Files

File Size Format Downloads
Artiukh_advertising_text.pdf 1,78 MB Adobe PDF 325

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.