Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64437
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Екологізація економіки як головна умова переходу до сталого розвитку
Authors Sotnyk, Iryna Mykolaivna  
Козлова, Д.Д.
Keywords екологізація
экологизация
ecologization
довкілля
окружающая среда
environment
екологічна ситуація
экологическая ситуация
ecological situation
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64437
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Сотник, І.М. Екологізація економіки як головна умова переходу до сталого розвитку [Текст] / І.М. Сотник, Д.Д. Козлова // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих, присвяченої 80-річчю від дня народження професора Олега Балацького, м. Суми, 21-25 квітня 2017 р. / за заг. ред.: Т.А. Васильєвої, Г.О. Швіндіної. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 49-51.
Abstract Із загостренням глобальних екологічних загроз, що виникли протягом останніх десятиліть, відбувається швидке проникнення ідей сталого розвитку в економічну, політичну, соціальну, етичну та правову сфери людського суспільства. Цей процес отримав назву «екологізація» і полягає у поширенні екологічних принципів та підходів на природничі і гуманітарні науки, виробничі процеси й соціальні явища [1].
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

Ukraine Ukraine
50
Unknown Country Unknown Country
11

Downloads

Ukraine Ukraine
27
Unknown Country Unknown Country
8

Files

File Size Format Downloads
Sotnyk_Kozlova_ekolohizatsiia.pdf 1,9 MB Adobe PDF 35

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.