Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64461
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Вплив Траумелю С на індекс імунореактивності у дітей з гострим бронхітом
Other Titles Influence of Traumeel S on the index of immunoreactivity in children with acute bronchitis
Authors Моісеєнко, К.А.
Keywords діти
дети
children
хвороби органів дихання
болезни органов дыхания
respiratory diseases
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64461
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Моісеєнко, К.А. Вплив Траумелю С на індекс імунореактивності у дітей з гострим бронхітом [Текст] / К.А. Моісеєнко ; наук. кер. О.І. Сміян // Інфекційні хвороби в практиці лікаря-інтерніста: сучасні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Суми, 25-26 травня 2017 р. / Редкол.: М.Д. Чемич, В.В. Ільїна, Л.В. Мороз та ін. - Суми : СумДУ, 2017. - С. 176-178.
Abstract Сьогодні гострі хвороби органів дихання у дітей, продовжують займати перше місце в структурі дитячої захворюваності. Згідно з даними офіційної статистики в Україні кожного року реєструється 4,5–5 млн. випадків грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ) серед дітей. Кількість дітей, хворих на грип та ГРВІ, у 1,5–3 рази перевищує кількість дорослих. Досить часто респіраторна інфекція проходить у формі бронхіту. Підвищенню частоти гострих бронхітів сприяє порушення загального імунологічного стану дитячого організму, особливо клітинних факторів імунного захисту.У вітчизняній і зарубіжній літературі на сьогоднішній день є достатня кількість публікацій, в яких доведена висока клінічна ефективність і добра переносимість антигомотоксичних препаратів(АГТП) у лікуванні багатьох захворювань, взагалі, і органів дихання, зокрема. Механізм дії АГТП ґрунтується на дії потенційованих органічних протеїнів, які в них містяться і надають свій терапевтичний ефект за допомогою допоміжної імунологічної реакції. Антигомотоксичний препарат Траумель С, широко відомий в Україні і у світі, є препаратом із доведеним протизапальним і регуляційним механізмом дії. Його застосовують у лікуванні пацієнтів із запальними процесами більше 60 років у 50 країнах світу. Однак відомості щодо ефективного застосування парентеральних форм Траумелю С при гострому бронхіті є поодинокими.
50 patients with verified diagnosis of acute bronchitis were two groups: patients which on the background of traditional therapy of acute bronchitis treated with Traumeel S and the comparison group who received only traditional treatment. the results showed an increase of immunological reactivity and indicated the greater effectiveness of therapeutic interventions in children in treatment received Traumeel S.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

France France
1
Germany Germany
1
Greece Greece
2498
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
831
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
187
United Kingdom United Kingdom
1248
United States United States
4995
Unknown Country Unknown Country
17

Downloads

China China
3
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
167
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
832
Unknown Country Unknown Country
4

Files

File Size Format Downloads
Moiseienko_khvoroby_orhaniv_dykhannia.pdf 1,43 MB Adobe PDF 1008

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.