Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64491
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Дослідження розвитку ендотеліальної дисфункції при нітритному навантаженні
Authors М'ястківська, І.В.
Савицький, В.І.
Якимчук, Н.В.
Савицький, І.В.
Keywords ендотеліальна дисфункція
эндотелиальная дисфункция
endothelial dysfunction
щури
крысы
rats
нітрити
нитриты
nitrites
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64491
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Дослідження розвитку ендотеліальної дисфункції при нітритному навантаженні [Текст] / І.В. М'ястківська, В.І. Савицький, Н.В. Якимчук, І.В. Савицький // Перспективи розвитку медичної науки і освіти : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, присвяченої 25-річчю Медичного інституту Сумського державного університету, м. Суми, 16-17 листопада 2017 р. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 78-79.
Abstract Вступ. Відомо, що оксид азоту (NO) відіграє ключову роль в нормальному функціонуванні ендотелію судин. У зв’язку із цим, актуальним є дослідження процесів його синтезу при нітритному навантаженні. Дефіцит NO може призвести до ендотеліальної дисфункції, однієї із причин виникнення судинних катастроф – інфарктів та інсультів. Одним із основних маркерів стану ендотелію ми обрали аргінін та асиметричний диметиларгінін. L-аргінін – субстрат для синтезу оксиду азоту. Одним із шляхів утворення NO в організмі є його синтез із L-аргініну за допомогою ферментів NO-синтаз. Асиметричний диметиларгінін – інгібітор ендотеліальної NО –синтази, спричиняє порушення синтезу оксиду азоту і є одним із маркерів ендотеліальної дисфункції.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

China China
2
Germany Germany
1
Netherlands Netherlands
473
Russia Russia
1
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
217
United Kingdom United Kingdom
947
United States United States
237
Unknown Country Unknown Country
12

Downloads

Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
472
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
9

Files

File Size Format Downloads
Miastkivska_Savytskyi.pdf 1,76 MB Adobe PDF 484

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.