Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64493
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Клінічні випадки аномалій пуповини
Authors Скрябіна, О.М.
Нужна, О.К.
Ястремський, В.В.
Keywords пуповина
umbilical cord
пренатальна діагностика
пренатальная диагностика
prenatal diagnosis
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64493
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Скрябіна, О.М. Клінічні випадки аномалій пуповини [Текст] / О.М. Скрябіна, О.К. Нужна, В.В. Ястремський // Перспективи розвитку медичної науки і освіти : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, присвяченої 25-річчю Медичного інституту Сумського державного університету, м. Суми, 16-17 листопада 2017 р. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 107.
Abstract Пренатальна діагностика стану пуповини є актуальним завданням, оскільки порушення кровообігу в судинах цього органу, викликані різними аномаліями, супроводжуються високою часткою перінатальної смертності. Частота розвитку патології пуповини коливається від 7,7% до 38% випадків, що призводить до асфіксії плода в 1,7-4,3%, і до постнатальної смертності в 1,4-1,9% випадків. Відомо, що в нормі пуповина - це орган, що забезпечує життєдіяльність плода протягом всієї вагітності, що є частиною фето-плацентарного кола кровообігу. Як уже відомо, нормальна пуповина складається з 3 судин: 2-х артерій і 1-й вени, яка забезпечує відток оксигенованої крові плаценти в судинне русло плоду. Судини навколо оточені сполучною тканиною.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
134
United Kingdom United Kingdom
303
United States United States
151
Unknown Country Unknown Country
13

Downloads

Germany Germany
2
Ukraine Ukraine
103
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
1

Files

File Size Format Downloads
Skriabina_Nuzhna.pdf 1,11 MB Adobe PDF 107

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.