Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64566
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Чутливість домінуючих збудників інфекційно-запальних ускладнень одонтоімплантації до антисептиків
Other Titles The sensitivity of dominant causative agents of infectious-inflammatory complications of dental implantation to antiseptics
Authors Фаустова, М.О.
Keywords інфекційно-запальні ускладнення
инфекционно-воспалительные осложнения
infectious-inflammatory complications
одонтоімплантація
одонтоимплантация
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64566
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Фаустова, М.О. Чутливість домінуючих збудників інфекційно-запальних ускладнень одонтоімплантації до антисептиків [Текст] / М.О. Фаустова ; наук. кер. О.А. Назарчук // Інфекційні хвороби в практиці лікаря-інтерніста: сучасні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Суми, 25-26 травня 2017 р. / Редкол.: М.Д. Чемич, В.В. Ільїна, Л.В. Мороз та ін. - Суми : СумДУ, 2017. - С. 279-281.
Abstract Останнім часом суттєво змінився спектр чутливості до антибіотиків як аеробних, так і факультативно- анаеробних мікроорганізмів, що викликають інфекційно- запальні захворювання щелепно-лицьової ділянки. Стійкість серед грампозитивних, грамнегативних збудників набула широкого розповсюдження до препаратів імідазольного ряду, тетрациклінів та макролідів, які часто застосовують в стоматології. Крім цього, більшість антибіотиків уповільнюють процеси регенерації кісткової тканини, що значно обмежує їх застосування, особливо за умов дентальної імплантації. Тому пошук нових засобів з високою протимікробною активністю щодо збудників, які колонізують переімплантаційну ділянку за умов інфекційно-запальних ускладнень, і не порушують процес остеоінтеграції залишається актуальним питанням стоматології.
Drug resistance is one of the dramatic problems of medicine. Therefore, the research of new substances with antibacterial properties is an urgent aim nowadays. This article is devoted to studying the sensitivity of agents, which cause infectiousinflammatory complications of dental implantation, to modern Ukrainian antiseptics.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
92
United Kingdom United Kingdom
315
United States United States
209
Unknown Country Unknown Country
10

Downloads

China China
1
Germany Germany
1
South Africa South Africa
209
Ukraine Ukraine
81
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
5

Files

File Size Format Downloads
Faustova_odontoimplantatsiia.pdf 1,43 MB Adobe PDF 298

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.