Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64641
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Шляхи зменшення витрат фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
Authors Новак, К.С.
ORCID
Keywords соціальне страхування
социальное страхование
social insurance
види виплат
виды выплат
types of payments
нещасний випадок
несчастный случай
accident
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64641
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Новак, К.С. Шляхи зменшення витрат фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві [Текст] / К.С. Новак; наук. кер. С.В. Похилько // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих, присвяченої 80-річчю від дня народження професора Олега Балацького, м. Суми, 21-25 квітня 2017 р. / за заг. ред.: Т.А. Васильєвої, Г.О. Швіндіної. – Суми: СумДУ, 2017. – С. 127-128.
Abstract Загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі - соціальне страхування) – «система прав, обов’язків і гарантій, яка передбачає матеріальне забезпечення, страхові виплати та надання соціальних послуг застрахованим особам за рахунок коштів Фонду соціального страхування України» [ст. 1, 1]. Фонд соціального страхування України керує загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві, акумулює страхові внески та контролює їх використання, провадить фінансування виплат у разі настання страхового випадку. [ст. 4, 1] Під страховим випадком розуміють подію, яка визначена законодавчо чи у договорі, у результаті якої страховик зобов’язаний сплатити страхову суму.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

France France
1
Germany Germany
4506
Ireland Ireland
784
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
674475
United Kingdom United Kingdom
10382
United States United States
521087
Unknown Country Unknown Country
20371

Downloads

China China
4
France France
1
Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
117343
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1231608
Unknown Country Unknown Country
15

Files

File Size Format Downloads
Novak_sotsialne_strakhuvannia.pdf 1,59 MB Adobe PDF 1348974

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.